Video+Lyrics: Ke Se Ke Utlwile by Winnie Mashaba

Video+Lyrics: Ke Se Ke Utlwile by Winnie Mashaba

Lyrics
Ke se ke utloile (Ke se ke utloile)
Jesu ga o mpitsa (Jesu ga o mpitsa)
O mpona ke lahlegile (O mpona ke lahlegile)
Wa re wa mpholosa (Wa re wa mpholosa)
Wa re wa mpholosa (Wa re wa mpholosa)
Ke tla ka ditshila (Ke tla ka ditshila)
Ke moetsadibe (Ke moetsadibe)
Ke tla ke le fela-fela(Ke tla ke le fela-fela)
Nkhauhele Morena (oh nkhauhele)
Nkhauhele hle Morena (oh nkhauhele)
Nkapese ka matla (Nkapese ka matla)
Wena ka sebele (Wena ka sebele)
Ntlholele sebe ka mehla(Ntlholele sebe ka mehla)
O nketse mohale (O nketse mohale)
Ntate O nketse mohale (O nketse mohale)
Wena ya mpitsitseng (Wena ya mpitsitseng)
(Nthuise tumelo)
Lerato le phetehileng (lerato le phetehileng)
Le kgotso le thabo (le kgotso le thabo)
Le kgotso le thabo (le kgotso le thabo)
O nhlwekise pelo (O nhlwekise pelo)
O mpuse le kutlo (O mpuse le kutlo)
Tsohle tse ho’na tsa botho (Tsohle tse ho’na tsa botho)
Tsona di kganye ka hlweko (Di kganye ka hlweko)
Tsona di kganye ka hlweko (Di kganye ka hlweko)
Di kganye ka hlweko (Di kganye ka hlweko)
Di kganye ka hlweko (Di kganye ka hlweko)
Tsona di kganye ka hlweko (Di kganye ka hlweko)
Di kganye ka hlweko (Di kganye ka hlweko)
Di kganye ka hlweko (Di kganye ka hlweko)
Video+Lyrics: Dula Lenna by Winnie Mashaba

Video+Lyrics: Dula Lenna by Winnie Mashaba

Lyrics
Dula le nna
Ha ke sa na yo mongwe
Moha-Mohauhedi ngaka ya dillo
Mohauhedi ngaka ya dillo
Dula le nna
Dula le nna (Ako se mphete hle)
He le dikela, he le dikela fifi le setle (He le, he le dikela fifi le setle)
He le dikela, he le dikela fifi le setle (He le, he le dikela fifi le setle)
La nkgwetsa (La nkgwetsa fa)
La nkgwetsa (Ke sena le wena)
Jesu mong’aka (Jesu-Jesu mong’aka, Dula hle le nna)
Jesu mong’aka (Jesu-Jesu mong’aka, Dula hle le nna)
Dula le nna (Dula le nna)
Dula le nna (Ha ke sa na yo mongwe)
Mohauhedi Ntate (Moh-Mohauhedi ngaka ya dillo)
Mohauhedi Ntate, Mohauhedi ngaka ya dillo (Mohauhedi ngaka ya dillo)
Mm-mm-mm (Mm-mm-mm)
La nkgwetsa (La nkgwetsa fa)
La nkgwetsa (Ke sena le wena)
Jesu mong’aka (Jesu-Jesu mong’aka, Dula hle le nna)
Jesu mong’aka (Jesu-Jesu mong’aka, Dula hle le nna)
Video+Lyrics: Menwana Phezulu by Winnie Mashaba

Video+Lyrics: Menwana Phezulu by Winnie Mashaba

Lyrics
Ba ba ratang Jesu Kreste, ga ba emishe matsogo (Menwana phezulu)
Ba ba ratang Jesu Kreste, ga ba emishe matsogo (Menwana phezulu)
Ga ba emishe matsogo (Menwana phezulu)
Ga ba emishe matsogo (Menwana phezulu)
Ga ba emishe matsogo (Menwana phezulu)
Ga ba emishe matsogo (Menwana phezulu)
Menwana phezulu (Menwana phezulu)
Menwana phezulu (Menwana phezulu)
Menwana phezulu (Menwana phezulu)
Menwana phezulu (Menwana phezulu)
Menwana phezulu (Menwana phezulu)
Menwana phezulu (Menwana phezulu)
Menwana phezulu (Menwana phezulu)
Menwana phezulu (Menwana phezulu)
Re sa tlile go thaba le lona (Re tlo thaba le lona)
Re sa tlile go thaba le lona (Re tlo thaba le lona)
Rona re tlo thaba, rona re tlo thaba (Re tlo thaba le lona)
Rona re tlo thaba, rona re tlo thaba (Re tlo thaba le lona)
Rona re tlo thaba, rona re tlo thaba (Re tlo thaba le lona)
Rona re tlo thaba, rona re tlo thaba (Re tlo thaba le lona)
Ba ba ratang Jesu Kreste, ga ba emishe matsogo (Menwana phezulu)
Ba ba ratang Jesu Kreste, ga ba emishe matsogo (Menwana phezulu)
Ga ba emishe matsogo (Menwana phezulu)
Ga ba emishe matsogo (Menwana phezulu)
Ga ba emishe matsogo (Menwana phezulu)
Ga ba emishe matsogo (Menwana phezulu)
Menwana phezulu (Menwana phezulu)
Menwana phezulu (Menwana phezulu)
Menwana phezulu (Menwana phezulu)
Menwana phezulu (Menwana phezulu)
Menwana phezulu (Menwana phezulu)
Menwana phezulu (Menwana phezulu)
Menwana phezulu (Menwana phezulu)
Menwana phezulu (Menwana phezulu)
Re sa tlile go thaba le lona (Re tlo thaba le lona)
Re sa tlile go thaba le lona (Re tlo thaba le lona)
Rona re tlo thaba, rona re tlo thaba (Re tlo thaba le lona)
Rona re tlo thaba, rona re tlo thaba (Re tlo thaba le lona)
Rona re tlo thaba, rona re tlo thaba (Re tlo thaba le lona)
Rona re tlo thaba, rona re tlo thaba (Re tlo thaba le lona)
Thaba thaba thaba (Re tlo thaba le lona)
Rona re tlo thaba, rona re tlo thaba (Re tlo thaba le lona)
Abathanda UJesu mabaphakamis’izandla (Izandla phezulu)
Abathanda UJesu mabaphakamis’izandla (Izandla phezulu)
Mabaphakamis’izandla (Izandla phezulu)
Mabaphakamis’izandla (Izandla phezulu)
Mabaphakamis’izandla (Izandla phezulu)
Mabaphakamis’izandla (Izandla phezulu)
Iminwe phezulu (Iminwe phezulu)
Iminwe phezulu (Iminwe phezulu)
Iminwe phezulu (Iminwe phezulu)
Iminwe phezulu (Iminwe phezulu)
Iminwe phezulu (Iminwe phezulu)
Iminwe phezulu (Iminwe phezulu)
Iminwe phezulu (Iminwe phezulu)
Iminwe phezulu (Iminwe phezulu)
Thina sizo jabula kanye nani (Sizo jabula kanye nani)
Thina sizo jabula kanye nani (Sizo jabula kanye nani)
Thina sizo jabula, thina sizo jabula (Sizo jabula kanye nani)
Thina sizo jabula, thina sizo jabula (Sizo jabula kanye nani)
Thina sizo jabula, thina sizo jabula (Sizo jabula kanye nani)
Thina sizo jabula (Sizo jabula kanye nani)
Thina sizo jabula kanye nani (Sizo jabula kanye nani)
Thina sizo jabula kanye nani (Sizo jabula kanye nani)
Video+Lyrics: Tsui Tsaka by Winnie Mashaba

Video+Lyrics: Tsui Tsaka by Winnie Mashaba

Lyrics
Tshiu tsa ka di a phalla,
(‘Me di feta kapele)
Hape (Hape ha di na ho khutla)
(Ha di se di fetile)
Ledibohong (Ledibohong la Jordane)
(Le ‘na ke sa ya, ke sa ea fihla)
(Ke bonela mose oane)
(Ba heso ba tsoa tshela)
Ledibohong la Jordane (Ledibohong la Jordane)
(Le ‘na ke sa ya, ke sa yo fihla)
(Ke bonela mose oane)
(Ba heso ba tsoa tshela)
Nka soaba ke’ng ho tlohela (Fatsheng la matswenyego)
(Fatsheng la matshwenyeho)
Ke qetoa ke mokgathala (Ke qetoa ke mokgathala)
(Ha ke tsebe phomolo)
Ledibohong la Jordane (Ledibohong la Jordane)
(Le ‘na ke sa ya, ke sa yo fihla)
(Ke bonela mose oane)
(Ba heso ba tsoa tshela)
Ledibohong la Jordane (Ledibohong la Jordane)
(Le ‘na ke sa ya, ke sa yo fihla)
(Ke bonela mose oane)
(Ba heso ba tsoa tshela)
Leha ke le hlorisong (Leha ke le hlorisong)
Lefifing le leholo (Lefifing le leholo)
Ke lebile lehodimong (Ke lebile lehodimong)
Che, ha ke fele pelo (Che, ha ke fele pelo)
Ledibohong la Jordane (Ledibohong la Jordane)
(Le ‘na ke sa ya, ke sa yo fihla)
(Ke bonela mose oane)
(Ba heso ba tsoa tshela)
Ledibohong (Ledibohong la Jordane)
(Le ‘na ke sa ya, ke sa yo fihla)
(Ke bonela mose oane)
(Ba heso ba tsoa tshela)
Ledibohong (Ledibohong la Jordane)
(Le ‘na ke sa ya, ke sa yo fihla)
(Ke bonela mose oane)
(Ba heso ba tsoa tshela)
Ledibohong (Ledibohong la Jordane)
(Le ‘na ke sa ya, ke sa ea fihla)
(Ke bonela mose oane)
(Ba heso ba tsoa tshela)