Lyrics
Ba ba ratang Jesu Kreste, ga ba emishe matsogo (Menwana phezulu)
Ba ba ratang Jesu Kreste, ga ba emishe matsogo (Menwana phezulu)
Ga ba emishe matsogo (Menwana phezulu)
Ga ba emishe matsogo (Menwana phezulu)
Ga ba emishe matsogo (Menwana phezulu)
Ga ba emishe matsogo (Menwana phezulu)
Menwana phezulu (Menwana phezulu)
Menwana phezulu (Menwana phezulu)
Menwana phezulu (Menwana phezulu)
Menwana phezulu (Menwana phezulu)
Menwana phezulu (Menwana phezulu)
Menwana phezulu (Menwana phezulu)
Menwana phezulu (Menwana phezulu)
Menwana phezulu (Menwana phezulu)
Re sa tlile go thaba le lona (Re tlo thaba le lona)
Re sa tlile go thaba le lona (Re tlo thaba le lona)
Rona re tlo thaba, rona re tlo thaba (Re tlo thaba le lona)
Rona re tlo thaba, rona re tlo thaba (Re tlo thaba le lona)
Rona re tlo thaba, rona re tlo thaba (Re tlo thaba le lona)
Rona re tlo thaba, rona re tlo thaba (Re tlo thaba le lona)
Ba ba ratang Jesu Kreste, ga ba emishe matsogo (Menwana phezulu)
Ba ba ratang Jesu Kreste, ga ba emishe matsogo (Menwana phezulu)
Ga ba emishe matsogo (Menwana phezulu)
Ga ba emishe matsogo (Menwana phezulu)
Ga ba emishe matsogo (Menwana phezulu)
Ga ba emishe matsogo (Menwana phezulu)
Menwana phezulu (Menwana phezulu)
Menwana phezulu (Menwana phezulu)
Menwana phezulu (Menwana phezulu)
Menwana phezulu (Menwana phezulu)
Menwana phezulu (Menwana phezulu)
Menwana phezulu (Menwana phezulu)
Menwana phezulu (Menwana phezulu)
Menwana phezulu (Menwana phezulu)
Re sa tlile go thaba le lona (Re tlo thaba le lona)
Re sa tlile go thaba le lona (Re tlo thaba le lona)
Rona re tlo thaba, rona re tlo thaba (Re tlo thaba le lona)
Rona re tlo thaba, rona re tlo thaba (Re tlo thaba le lona)
Rona re tlo thaba, rona re tlo thaba (Re tlo thaba le lona)
Rona re tlo thaba, rona re tlo thaba (Re tlo thaba le lona)
Thaba thaba thaba (Re tlo thaba le lona)
Rona re tlo thaba, rona re tlo thaba (Re tlo thaba le lona)
Abathanda UJesu mabaphakamis’izandla (Izandla phezulu)
Abathanda UJesu mabaphakamis’izandla (Izandla phezulu)
Mabaphakamis’izandla (Izandla phezulu)
Mabaphakamis’izandla (Izandla phezulu)
Mabaphakamis’izandla (Izandla phezulu)
Mabaphakamis’izandla (Izandla phezulu)
Iminwe phezulu (Iminwe phezulu)
Iminwe phezulu (Iminwe phezulu)
Iminwe phezulu (Iminwe phezulu)
Iminwe phezulu (Iminwe phezulu)
Iminwe phezulu (Iminwe phezulu)
Iminwe phezulu (Iminwe phezulu)
Iminwe phezulu (Iminwe phezulu)
Iminwe phezulu (Iminwe phezulu)
Thina sizo jabula kanye nani (Sizo jabula kanye nani)
Thina sizo jabula kanye nani (Sizo jabula kanye nani)
Thina sizo jabula, thina sizo jabula (Sizo jabula kanye nani)
Thina sizo jabula, thina sizo jabula (Sizo jabula kanye nani)
Thina sizo jabula, thina sizo jabula (Sizo jabula kanye nani)
Thina sizo jabula (Sizo jabula kanye nani)
Thina sizo jabula kanye nani (Sizo jabula kanye nani)
Thina sizo jabula kanye nani (Sizo jabula kanye nani)