Video+Lyrics: Thato Ya Hao – Lebo Sekgobela

Video+Lyrics: Thato Ya Hao – Lebo Sekgobela

Lyrics:

O renehe ho thabela
Tse o diratang kao fela( Give us the joy of all the things you love)
Thato ya hao iphethehe( Your will be done)
Bana ba hao ba kgethehe( Your Children be chosen)

Thato ya hao ( Your will )
Thato ya hau iphethehe( Your will be done)

Bana ba hao ( Your Children )
Bana ba hao ba kgethehe( Your Children be chosen)

Thato ya hao Morena ( Your will God)
Thato ya hao iphethehe( Your will be done)

Bana ba hao ba tsamayang tseleng tsa hao(Your Children who walk in your ways)

Video+Lyrics: Thato Ya Hao – Lebo Sekgobela

Video+Lyrics: Haleluyah Mdumiseni – Lebo Sekgobela

Lyrics:

[VERSE 1]
Kekh’umhlobo onjengawe
Ongikhathalela njalo
Kanti sengabeka konke kuwe
Maye Maye Maye
Kekh’umhlobo onjengawe
Ongikhathalela njalo
Kanti sengabeka konke kuwe
Oh Hallelujah

[CHORUS]
Hallelujah, mdumiseni
Mbongeni njalo
Yena UnguJehovah ophilayo
Kunaphakade
Oh Jesus Hallelujah Amen
Hallelujah, mdumiseni
Mbongeni njalo
Yena UnguJehovah ophilayo
Kunaphakade

[VERSE 2]
Nginikela konke okwami
Thatha konke enginakho
Ngoba wena wazi konke ngami
Maye Maye Maye
Nginikela konke okwami
Thatha konke enginakho
Ngoba wena wazi konke ngami
Ameni Hallelujah

[CHORUS]
Hallelujah, mdumiseni
Mbongeni njalo
Yena UnguJehovah ophilayo
Kunaphakade
Oh Jesus Hallelujah Amen
Hallelujah, mdumiseni
Mbongeni njalo
Yena UnguJehovah ophilayo
Kunaphakade

Hallelujah, mdumiseni
Mbongeni njalo
Yena UnguJehovah ophilayo
Kunaphakade
Oh Jesus Hallelujah Amen
Hallelujah, mdumiseni
Mbongeni njalo
Yena UnguJehovah ophilayo
Kunaphakade

Hallelujah, mdumiseni
Mbongeni njalo
Yena UnguJehovah ophilayo
Kunaphakade
Oh Jesus Hallelujah Amen
Hallelujah, mdumiseni
Mbongeni njalo
Yena UnguJehovah ophilayo
Kunaphakade

Hallelujah, mdumiseni
Mbongeni njalo
Yena UnguJehovah ophilayo
Kunaphakade
Oh Jesus Hallelujah Amen
Hallelujah, mdumiseni
Mbongeni njalo
Yena UnguJehovah ophilayo
Kunaphakade

Video+Lyrics: Thato Ya Hao – Lebo Sekgobela

Video+Lyrics: Lion Of Judah – Lebo Sekgobela

Lyrics
Lion of Judah
We worship You
Lion of Judah
You are holy
Lion of Judah (Lion of Judah)
We worship You (we worship You)
Lion of Judah (Lion of Judah)
You are holy (You are holy)
Lion of Judah (Lion of Judah)
We blessed Your name
And we worship You Lord (We worship You)
Lion of Judah (Lion of Judah)
You are holy (You are holy)
Mamuri Ndawan Zoro
Mamuri handina kucha
Mama papiro enyu
Ntaka chengetedzwa
Mamuri Ndawana Zoro
Mamuri handina kucha
Mama papiro enyu
Mama papiro enyu
Nthaka chengetedzwa
Hai dume (Lion of Judah)
Rea rapela, hai dume (we worship You)
Tau ya letswao la Judah (Lion of Judah)
Tau ya letswao la Judah (You are holy)
Rea rapela, hai dume (Lion of Judah)
Rea rapela, hai dume (we worship You)
Tau ya letswao la Judah (Lion of Judah)
Tau ya letswao la Judah (You are holy)
Rea rapela, hai dume (Lion of Judah)
Rea rapela, hai dume (we worship You)
Tau ya letswao la Judah (Lion of Judah)
Tau ya letswao la Judah (You are holy)
Hai rea rapela
Hai dume
Hai dume
Tau ya letswao la Judah
Tau ya letswao la Judah
Hai dume
Hai dume
Tau ya letswao la Judah
Tau ya letswao la Judah
Rea rapela, hai dume (Lion of Judah)
Rea rapela, hai dume (we worship You)
Tau ya letswao la Judah (Lion of Judah)
Tau ya letswao la Judah (You are holy)
Rea rapela, hai dume (Lion of Judah)
Rea rapela, hai dume (we worship You)
Tau ya letswao la Judah (Lion of Judah)
Tau ya letswao la Judah (You are holy)
Hai dume (Lion of Judah)
Hai dume (we worship You)
Tau ya letswao la Judah (Lion of Judah)
Tau ya letswao la Judah (You are holy)
Rea rapela, hai dume (Lion of Judah)
Hai dume (we worship You)
Tau ya letswao la Judah (Lion of Judah)
Tau ya letswao la Judah (You are holy)
Video+Lyrics: Oh Nkosi Yami – Ntokozo Mbambo

Video+Lyrics: Oh Nkosi Yami – Ntokozo Mbambo

Lyrics:

Ukhuthaz’ umoya wami (You inspire my soul)
Uvuselel’ ukholo lwami (You revive my faith)
Ngezwi lakho elimi phakade (With Your word that stands forever)
Nguwe uMduduzi (You are a Comforter)
Ungumelulek’ omuhle (You are an excellent advisor)
Uyamangalisa njalo njalo (You are amazing all the time)
Uma ngilingwa (When I go through tests)
Ngihlaselwa ngichotshozwa (When I’m attacked and provoked)
Ngikhumbul’ imisebenzi Yakho emihle (I remember all of Your good deeds)
Ngibal’ izibusiso (I count my blessings)
Umoya wami ukudumise (My soul praises You)
Wena ulithemba lami (You are my hope)
Oh Nkosi yam! (Oh my Lord!)
When all my strength has gone
On this rough and winding road
I’m reminded of all You said in Your holy word
You said You’d never leave me
Nor would You forsake me
You said You’d always be with me
Even till the end of the age!
Oh. Oh, oh, oh…

Video+Lyrics: Oh Nkosi Yami – Ntokozo Mbambo

Video+Lyrics: Healer – Ntokozo Mbambo

Lyrics
He lifts me up every time that I fall yeah
He’s my ever present help in time of need yeah
And He covers me with His righteousness
What a Healer what a Healer
A Healer a Healer He is to me Healer He is to me
Oh when I’m falling when I’m falling
And every time that I’m wounded and worn
Jesus takes me Jesus takes me
Feels so safe in His loving arms into His loving arms again
What a healer what a healer
He’s always there for me what a healer
Guiding me and leading me forward all the way what a healer
Thank You Lord for healing my body what a healer
Yeah eh eh what a healer
What a Healer Healer He is to me
Healer oh oh oh oh oh
What a Healer He is to me
What a Healer He is to me yeah eh eh
Jehova Rapha my healer
He is Jehova Rapha my healer
Receive your healing
Receive your healing
Receive your healing today
Where you are receive your healing
Won’t you help me say receive your healing
Receive your healing receive your healing
It is yours receive your healing
Just believe it and receive it receive your healing
Believe it and receive it receive your healing
Receive your healing receive your healing
Just open up your heart and receive it receive your healing open up your heart and receive it
Open up your heart and receive it receive your healing
Yes it’s here it’s here
It’s here it’s here
I know that it’s here it’s here
Without a doubt in my mind I know that it’s here it’s here
Jehova Rapha is here He’s here
Jehova Rapha is here He’s here
Jehova Rapha is here He’s here
Jehova Rapha is here He’s here oh oh oh oh
It’s yours it’s yours
Yes it’s yours yeah yeah it’s yours
Oh it’s yours yeah yeah yeah it’s yours
Believe that it’s yours it’s yours
Just believe that it’s yours it’s yours
Believe and receive it just believe and receive it it’s yours
Yes it’s yours yeah yeah yeah it’s yours
Know that it’s yours it’s yours
Go ahead go ahead
That’s right
One more one more one more
Yeah eh eh eh
Yeah eh eh eh
We believe tonight that its yours its yours
Yes it’s yours yeah it’s yours
It’s yours yeah yeah yeah it’s yours
It is yours it’s yours hallelujah praise the Lord

 

Video+Lyrics: Oh Nkosi Yami – Ntokozo Mbambo

Video+Lyrics: Yekumusa – Ntokozo Mbambo

Lyrics:

Lamb upon the thronex2
I give you all the glory and praise

Lamb upon the thronex2
I live to worship thee

You are high and lifted up
King of kings the great I am
I will always lift my hands to you
I live to worship you.

Lamb upon the thronex2
I give you all the glory and praise

Lamb upon the thronex2
I live to worship thee

You are high and lifted up
King of kings the great I am
I will always lift my hands to you
I live to worship you.

Lamb upon the thronex2
I give you all the glory and praise

Lamb upon the thronex2
I live to worship thee

You are high and lifted up
King of kings the great I am
I will always lift my hands to you
I live to worship you.