Lyrics:

[VERSE 1]
Kekh’umhlobo onjengawe
Ongikhathalela njalo
Kanti sengabeka konke kuwe
Maye Maye Maye
Kekh’umhlobo onjengawe
Ongikhathalela njalo
Kanti sengabeka konke kuwe
Oh Hallelujah

[CHORUS]
Hallelujah, mdumiseni
Mbongeni njalo
Yena UnguJehovah ophilayo
Kunaphakade
Oh Jesus Hallelujah Amen
Hallelujah, mdumiseni
Mbongeni njalo
Yena UnguJehovah ophilayo
Kunaphakade

[VERSE 2]
Nginikela konke okwami
Thatha konke enginakho
Ngoba wena wazi konke ngami
Maye Maye Maye
Nginikela konke okwami
Thatha konke enginakho
Ngoba wena wazi konke ngami
Ameni Hallelujah

[CHORUS]
Hallelujah, mdumiseni
Mbongeni njalo
Yena UnguJehovah ophilayo
Kunaphakade
Oh Jesus Hallelujah Amen
Hallelujah, mdumiseni
Mbongeni njalo
Yena UnguJehovah ophilayo
Kunaphakade

Hallelujah, mdumiseni
Mbongeni njalo
Yena UnguJehovah ophilayo
Kunaphakade
Oh Jesus Hallelujah Amen
Hallelujah, mdumiseni
Mbongeni njalo
Yena UnguJehovah ophilayo
Kunaphakade

Hallelujah, mdumiseni
Mbongeni njalo
Yena UnguJehovah ophilayo
Kunaphakade
Oh Jesus Hallelujah Amen
Hallelujah, mdumiseni
Mbongeni njalo
Yena UnguJehovah ophilayo
Kunaphakade

Hallelujah, mdumiseni
Mbongeni njalo
Yena UnguJehovah ophilayo
Kunaphakade
Oh Jesus Hallelujah Amen
Hallelujah, mdumiseni
Mbongeni njalo
Yena UnguJehovah ophilayo
Kunaphakade