Lyrics
Tshiu tsa ka di a phalla,
(‘Me di feta kapele)
Hape (Hape ha di na ho khutla)
(Ha di se di fetile)
Ledibohong (Ledibohong la Jordane)
(Le ‘na ke sa ya, ke sa ea fihla)
(Ke bonela mose oane)
(Ba heso ba tsoa tshela)
Ledibohong la Jordane (Ledibohong la Jordane)
(Le ‘na ke sa ya, ke sa yo fihla)
(Ke bonela mose oane)
(Ba heso ba tsoa tshela)
Nka soaba ke’ng ho tlohela (Fatsheng la matswenyego)
(Fatsheng la matshwenyeho)
Ke qetoa ke mokgathala (Ke qetoa ke mokgathala)
(Ha ke tsebe phomolo)
Ledibohong la Jordane (Ledibohong la Jordane)
(Le ‘na ke sa ya, ke sa yo fihla)
(Ke bonela mose oane)
(Ba heso ba tsoa tshela)
Ledibohong la Jordane (Ledibohong la Jordane)
(Le ‘na ke sa ya, ke sa yo fihla)
(Ke bonela mose oane)
(Ba heso ba tsoa tshela)
Leha ke le hlorisong (Leha ke le hlorisong)
Lefifing le leholo (Lefifing le leholo)
Ke lebile lehodimong (Ke lebile lehodimong)
Che, ha ke fele pelo (Che, ha ke fele pelo)
Ledibohong la Jordane (Ledibohong la Jordane)
(Le ‘na ke sa ya, ke sa yo fihla)
(Ke bonela mose oane)
(Ba heso ba tsoa tshela)
Ledibohong (Ledibohong la Jordane)
(Le ‘na ke sa ya, ke sa yo fihla)
(Ke bonela mose oane)
(Ba heso ba tsoa tshela)
Ledibohong (Ledibohong la Jordane)
(Le ‘na ke sa ya, ke sa yo fihla)
(Ke bonela mose oane)
(Ba heso ba tsoa tshela)
Ledibohong (Ledibohong la Jordane)
(Le ‘na ke sa ya, ke sa ea fihla)
(Ke bonela mose oane)
(Ba heso ba tsoa tshela)