Lyrics
Dula le nna
Ha ke sa na yo mongwe
Moha-Mohauhedi ngaka ya dillo
Mohauhedi ngaka ya dillo
Dula le nna
Dula le nna (Ako se mphete hle)
He le dikela, he le dikela fifi le setle (He le, he le dikela fifi le setle)
He le dikela, he le dikela fifi le setle (He le, he le dikela fifi le setle)
La nkgwetsa (La nkgwetsa fa)
La nkgwetsa (Ke sena le wena)
Jesu mong’aka (Jesu-Jesu mong’aka, Dula hle le nna)
Jesu mong’aka (Jesu-Jesu mong’aka, Dula hle le nna)
Dula le nna (Dula le nna)
Dula le nna (Ha ke sa na yo mongwe)
Mohauhedi Ntate (Moh-Mohauhedi ngaka ya dillo)
Mohauhedi Ntate, Mohauhedi ngaka ya dillo (Mohauhedi ngaka ya dillo)
Mm-mm-mm (Mm-mm-mm)
La nkgwetsa (La nkgwetsa fa)
La nkgwetsa (Ke sena le wena)
Jesu mong’aka (Jesu-Jesu mong’aka, Dula hle le nna)
Jesu mong’aka (Jesu-Jesu mong’aka, Dula hle le nna)