Lyrics
Ke se ke utloile (Ke se ke utloile)
Jesu ga o mpitsa (Jesu ga o mpitsa)
O mpona ke lahlegile (O mpona ke lahlegile)
Wa re wa mpholosa (Wa re wa mpholosa)
Wa re wa mpholosa (Wa re wa mpholosa)
Ke tla ka ditshila (Ke tla ka ditshila)
Ke moetsadibe (Ke moetsadibe)
Ke tla ke le fela-fela(Ke tla ke le fela-fela)
Nkhauhele Morena (oh nkhauhele)
Nkhauhele hle Morena (oh nkhauhele)
Nkapese ka matla (Nkapese ka matla)
Wena ka sebele (Wena ka sebele)
Ntlholele sebe ka mehla(Ntlholele sebe ka mehla)
O nketse mohale (O nketse mohale)
Ntate O nketse mohale (O nketse mohale)
Wena ya mpitsitseng (Wena ya mpitsitseng)
(Nthuise tumelo)
Lerato le phetehileng (lerato le phetehileng)
Le kgotso le thabo (le kgotso le thabo)
Le kgotso le thabo (le kgotso le thabo)
O nhlwekise pelo (O nhlwekise pelo)
O mpuse le kutlo (O mpuse le kutlo)
Tsohle tse ho’na tsa botho (Tsohle tse ho’na tsa botho)
Tsona di kganye ka hlweko (Di kganye ka hlweko)
Tsona di kganye ka hlweko (Di kganye ka hlweko)
Di kganye ka hlweko (Di kganye ka hlweko)
Di kganye ka hlweko (Di kganye ka hlweko)
Tsona di kganye ka hlweko (Di kganye ka hlweko)
Di kganye ka hlweko (Di kganye ka hlweko)
Di kganye ka hlweko (Di kganye ka hlweko)