Video+Lyrics: Ngegazi Lemvana – Rebecca Malope

Video+Lyrics: Ngegazi Lemvana – Rebecca Malope

Lyrics
Nge ga(gazi lemvana)
Nge ga(gazi lemvana)
Nge ga(gazi lemvana ngiyosindiswa)
Nge ga(gazi lemvana)
Nge ga(gazi lemvana)
Nge ga(gazi lemvana ngiyosindiswa)
Abanye bathe ngalemfundo ngishiywa nguwe
Bayangiphikisa bathi mina ngidlala ngabo
Abangani bami bangijikele
Bathi mina ngizenza ngcono
Ngalo Jesu wam oyinkosi yam
Oh baba baxolele
Nge ga(gazi lemvana)
Nge ga(gazi lemvana)
Nge ga(gazi lemvana ngiyosindiswa)
Ngithi nge ga(gazi lemvana)
Nge ga(gazi lemvana)
Nge ga(gazi lemvana ngiyosindiswa)
Kufana noJesu ngal’emini
Bemphikisa ngokholo lwakhe
Baze bambethelela esiphambaneni efela amaqiniso
Musani ukumsala wena
Ongamthandiyo uthixo
Mina ngeke ngizibambezele ngomoya oyingcwele owasisindisayo
Nge ga(gazi lemvana)
Nge ga(gazi lemvana)
Nge ga(gazi lemvana ngiyosindiswa)
Nge ga(gazi lemvana)
Nge ga(gazi lemvana)
Nge ga(gazi lemvana ngiyosindiswa)
Uma ngibatshela abany’abantu ngalomfundisi wami
Bayangiphikisa bathi mina ngidlala ngabo
Abangani bami bangijikele
Bathi mina ngizenza ngcono
Ngalo Jesu wam oyinkosi yam
Oh baba baxolele
Nge ga(gazi lemvana)
Nge ga(gazi lemvana)
Nge ga(gazi lemvana ngiyosindiswa)
Nge ga(gazi lemvana)
Nge ga(gazi lemvana)
Nge ga(gazi lemvana ngiyosindiswa)
Nge ga(gazi lemvana)
Nge ga(gazi lemvana)
Nge ga(gazi lemvana ngiyosindiswa)
(Gazi lemvana)
Nge ga(gazi lemvana)
Nge ga(gazi lemvana ngiyosindiswa)
Nge ga(gazi lemvana)
Nge ga(gazi lemvana ngiyosindiswa)
Nge ga(gazi lemvana)
Nge ga(gazi lemvana)
Nge ga(gazi lemvana ngiyosindiswa
Video+Lyrics: Iyahamba Lenqola – Rebecca Malope

Video+Lyrics: Iyahamba Lenqola – Rebecca Malope

Lyrics
Iyahamba lenqola (iyahamba lenqola)
Iyahamba lenqola (iyahamba lenqola)
Iyahamba lenqola (hamba lenqola)
Ibhek’eJerusalem( ibhek’eJerusalem)
Iyahamba lenqola (iyahamba lenqola)
Iyahamba (iyahamba lenqola)
Iyahamba lenqola (hamba lenqola)
Ibhek’eJerusalem( ibhek’eJerusalem)
Cel’ungakhali awugibeli yhini na
Sizophel’iskhathi ayavalwa amasango
Khulani bazalwane
Niqinisele phambili
Ungabi sayeka intethelelo
Iyahamba lenqola (iyahamba lenqola)
Iyahamba (iyahamba lenqola)
Iyahamba lenqola (hamba lenqola)
Ibhek’eJerusalem( ibhek’eJerusalem)
Iyahamba lenqola (iyahamba lenqola)
Iyahamba (iyahamba lenqola)
Iyahamba lenqola (hamba lenqola)
Ibhek’eJerusalem( ibhek’eJerusalem)
Yebo lendlela inamahlandenyuka
Yebo lendlel’inzima
Ayikho indlela eyezulwini elula
Lalelani nina abangaphandle
Iyahamba lengqola (iyahamba lenqola)
Iyahamba (iyahamba lenqola)
Iyahamba lengqola (hamba lenqola)
Ibhek’eJerusalem( ibhek’eJerusalem)
Iyahamba iyahamba (hamba lenqola)
Iyahamba iyamba (iyahamba lenqola)
Iyahamba lenqola (hamba lenqola)
Ibhek’eJerusalem( ibhek’eJerusalem)
Oh baba silindile sihleli sonke mdaliwezulu
Sidumise sonke inkosi
Yebo lendlela inamahlandenyuka
Yebo lendlel’inzima
Ayikho indlela eyezulwini elula
Iyahamba lenqola (iyahamba lenqola)
Iyahamba lengqola (iyahamba lenqola)
Iyahamba lenqola (hamba lenqola)
Ibhek’eJerusalem( ibhek’eJerusalem)
Iyahamba lenqola (iyahamba lenqola)
Iyahamba lengqola (iyahamba lenqola)
Iyahamba lenqola (hamba lenqola)
Ibhek’eJerusalem( ibhek’eJerusalem)
Iyahamba iyahamba (iyahamba lenqola)
Iyahamba iyahamba (iyahamba lenqola)
Iyahamba lenqola (hamba lenqola)
Ibhek’eJerusalem( ibhek’eJerusalem)
Iyahamba lenqola (hamba lenqola)
Iyahamba lenqola (hamba lenqola)
Iyahamba (hamba lenqola)
Ibhek’eJerusalem( ibhek’eJerusalem)
Video+Lyrics: Iyahamba Lenqola – Rebecca Malope

Video+Lyrics: Isikhalo – Rebecca Malope

Lyrics
Bawo nginesikhalo, Bawo ngiyakhala.
Lon’ omubi ney ngelosi zakhe
Bangihlasele
Oh nkosi yami bakhubaz umoya wami
Umonelan umphefumulo wami
Kangaka
Lokh okwenza kimi nakawe kuzokwenzeka
Amazwi abawakhulumayo kimi ayahlaba
Ungathanda yini uma lokho kwenzeka kuwe
Lon omubi ney ngelosi zakhe bahlasele
Umangithi ngiya ngapha nkosi yami
Ngihlangana nabo
Amazwi abawakhulumayo kimi
Ayahlaba
Oh nkosi yami bakhubaz umoya wami
Njengoba ngihamba kuyo lendlela yakho
Izitha zami nkosi yami zigula mihla yonke
Abaningi baba banomona
Oh nkosi yami bakhubaz umoya wami
Amakholwa asemhlabeni ahlaselwe
Babuyise nkosi endleleni bangalahleki
Bahlale ndleleni yakho nkosi yami
Eyebomini ubomi obungunaphakade
Umonelan umphefumulo wami kangaka
Video+Lyrics: Don’t Let Me Die – Rebecca Malope ft Tshwane Gospel Choir

Video+Lyrics: Don’t Let Me Die – Rebecca Malope ft Tshwane Gospel Choir

Lyrics:

Look at me O Lord and answer my prayers,
Restore my strength, don’t let me die
Look at meanwhile O Lord and answer my prayers,
Restore my strength don’t let me die

Look at me O Lord my God answer my prayers
Restore my strength don’t let me die,
Father you are the way, the way of life
Whoever comes in by you will be saved

Look at me O Lord and answer my prayers,
Restore my strength, don’t let me die
Look at me O Lord and answer my prayers,
Restore my strength don’t let me die

Don’t know what am I supppsed do yeah
If I lose my whole family and my best friends too
I need your help O lord, don’t let me die
I need your help O lord, don’t let me die

Look at me O Lord and answer my prayers,
Restore my strength, don’t let me die
Look at me O Lord and answer my prayers,
Restore my strength don’t let me die

When my enemies come waiting for me for target
May your Holy Spirit only be to me
I need your help oh my Lord don’t let me die
I need your touch Oh Lord don’t let me die

Look at me O Lord and answer my prayers,
Restore my strength, don’t let me die
Look at me O Lord and answer my prayers,
Restore my strength don’t let me die

Video+Lyrics: Angingedwa – Rebecca Malope

Video+Lyrics: Angingedwa – Rebecca Malope

Lyrics
Oh mhla liduma izulu,
Unyazi lusabeka
Namanz’ olwandl’ amakhulu ecish’ ukungigwinya…
Ngizwa amazwi kaJesu ethi “Ungesabi chaa!, ngingeke ngikushiye”
Cha angingedwa
Angingedwa: Chaa angingedwa oh cha angingedwa
Ushil’ angekangishiye chaa angingedwa
Angingedwa: Chaa angingedwa oh cha angingedwa
Ushil’ angekangishiye chaa angingedwa
Noma kuvel’ ukulingwa nosizi olukhulu
Noma kudangel’ umoya ngishiywe izihlobo
UJesu unami njalo ngiyo kuthula Ngaye
Ushil’ angek’ angishiye Cha angingedwa
Angingedwa: Chaa angingedwa oh cha angingedwa
Ushil’ angekangishiye chaa angingedwa
Angingedwa: Chaa angingedwa oh cha angingedwa
Ushil’ angekangishiye chaa angingedwa
Owang’fela eGolgotha. owahlushwa ngenxa yam’
Ngob’ ulapho nobumthombo wokugez’ izono zam’
Ungilungisel’ indawo esihlalweni Sakhe
Ngiyakuhla hlala naye njalo ohh cha angingedwa
Angingedwa: Chaa angingedwa oh cha angingedwa
Ushil’ angekangishiye chaa angingedwa
Angingedwa: Chaa angingedwa oh cha angingedwa
Ushil’ angekangishiye chaa angingedwa
Angingedwa: Chaa angingedwa oh cha angingedwa
Ushil’ angekangishiye chaa angingedwa
Angingedwa: Chaa angingedwa oh cha angingedwa
Ushil’ angekangishiye chaa angingedwa
Angingedwa: Chaa angingedwa oh cha angingedwa
Ushil’ angekangishiye chaa angingedwa
Angingedwa: Chaa angingedwa oh cha angingedwa
Ushil’ angekangishiye chaa angingedwa