Lyrics
Iyahamba lenqola (iyahamba lenqola)
Iyahamba lenqola (iyahamba lenqola)
Iyahamba lenqola (hamba lenqola)
Ibhek’eJerusalem( ibhek’eJerusalem)
Iyahamba lenqola (iyahamba lenqola)
Iyahamba (iyahamba lenqola)
Iyahamba lenqola (hamba lenqola)
Ibhek’eJerusalem( ibhek’eJerusalem)
Cel’ungakhali awugibeli yhini na
Sizophel’iskhathi ayavalwa amasango
Khulani bazalwane
Niqinisele phambili
Ungabi sayeka intethelelo
Iyahamba lenqola (iyahamba lenqola)
Iyahamba (iyahamba lenqola)
Iyahamba lenqola (hamba lenqola)
Ibhek’eJerusalem( ibhek’eJerusalem)
Iyahamba lenqola (iyahamba lenqola)
Iyahamba (iyahamba lenqola)
Iyahamba lenqola (hamba lenqola)
Ibhek’eJerusalem( ibhek’eJerusalem)
Yebo lendlela inamahlandenyuka
Yebo lendlel’inzima
Ayikho indlela eyezulwini elula
Lalelani nina abangaphandle
Iyahamba lengqola (iyahamba lenqola)
Iyahamba (iyahamba lenqola)
Iyahamba lengqola (hamba lenqola)
Ibhek’eJerusalem( ibhek’eJerusalem)
Iyahamba iyahamba (hamba lenqola)
Iyahamba iyamba (iyahamba lenqola)
Iyahamba lenqola (hamba lenqola)
Ibhek’eJerusalem( ibhek’eJerusalem)
Oh baba silindile sihleli sonke mdaliwezulu
Sidumise sonke inkosi
Yebo lendlela inamahlandenyuka
Yebo lendlel’inzima
Ayikho indlela eyezulwini elula
Iyahamba lenqola (iyahamba lenqola)
Iyahamba lengqola (iyahamba lenqola)
Iyahamba lenqola (hamba lenqola)
Ibhek’eJerusalem( ibhek’eJerusalem)
Iyahamba lenqola (iyahamba lenqola)
Iyahamba lengqola (iyahamba lenqola)
Iyahamba lenqola (hamba lenqola)
Ibhek’eJerusalem( ibhek’eJerusalem)
Iyahamba iyahamba (iyahamba lenqola)
Iyahamba iyahamba (iyahamba lenqola)
Iyahamba lenqola (hamba lenqola)
Ibhek’eJerusalem( ibhek’eJerusalem)
Iyahamba lenqola (hamba lenqola)
Iyahamba lenqola (hamba lenqola)
Iyahamba (hamba lenqola)
Ibhek’eJerusalem( ibhek’eJerusalem)