Lyrics
Bawo nginesikhalo, Bawo ngiyakhala.
Lon’ omubi ney ngelosi zakhe
Bangihlasele
Oh nkosi yami bakhubaz umoya wami
Umonelan umphefumulo wami
Kangaka
Lokh okwenza kimi nakawe kuzokwenzeka
Amazwi abawakhulumayo kimi ayahlaba
Ungathanda yini uma lokho kwenzeka kuwe
Lon omubi ney ngelosi zakhe bahlasele
Umangithi ngiya ngapha nkosi yami
Ngihlangana nabo
Amazwi abawakhulumayo kimi
Ayahlaba
Oh nkosi yami bakhubaz umoya wami
Njengoba ngihamba kuyo lendlela yakho
Izitha zami nkosi yami zigula mihla yonke
Abaningi baba banomona
Oh nkosi yami bakhubaz umoya wami
Amakholwa asemhlabeni ahlaselwe
Babuyise nkosi endleleni bangalahleki
Bahlale ndleleni yakho nkosi yami
Eyebomini ubomi obungunaphakade
Umonelan umphefumulo wami kangaka