Lyrics
Nge ga(gazi lemvana)
Nge ga(gazi lemvana)
Nge ga(gazi lemvana ngiyosindiswa)
Nge ga(gazi lemvana)
Nge ga(gazi lemvana)
Nge ga(gazi lemvana ngiyosindiswa)
Abanye bathe ngalemfundo ngishiywa nguwe
Bayangiphikisa bathi mina ngidlala ngabo
Abangani bami bangijikele
Bathi mina ngizenza ngcono
Ngalo Jesu wam oyinkosi yam
Oh baba baxolele
Nge ga(gazi lemvana)
Nge ga(gazi lemvana)
Nge ga(gazi lemvana ngiyosindiswa)
Ngithi nge ga(gazi lemvana)
Nge ga(gazi lemvana)
Nge ga(gazi lemvana ngiyosindiswa)
Kufana noJesu ngal’emini
Bemphikisa ngokholo lwakhe
Baze bambethelela esiphambaneni efela amaqiniso
Musani ukumsala wena
Ongamthandiyo uthixo
Mina ngeke ngizibambezele ngomoya oyingcwele owasisindisayo
Nge ga(gazi lemvana)
Nge ga(gazi lemvana)
Nge ga(gazi lemvana ngiyosindiswa)
Nge ga(gazi lemvana)
Nge ga(gazi lemvana)
Nge ga(gazi lemvana ngiyosindiswa)
Uma ngibatshela abany’abantu ngalomfundisi wami
Bayangiphikisa bathi mina ngidlala ngabo
Abangani bami bangijikele
Bathi mina ngizenza ngcono
Ngalo Jesu wam oyinkosi yam
Oh baba baxolele
Nge ga(gazi lemvana)
Nge ga(gazi lemvana)
Nge ga(gazi lemvana ngiyosindiswa)
Nge ga(gazi lemvana)
Nge ga(gazi lemvana)
Nge ga(gazi lemvana ngiyosindiswa)
Nge ga(gazi lemvana)
Nge ga(gazi lemvana)
Nge ga(gazi lemvana ngiyosindiswa)
(Gazi lemvana)
Nge ga(gazi lemvana)
Nge ga(gazi lemvana ngiyosindiswa)
Nge ga(gazi lemvana)
Nge ga(gazi lemvana ngiyosindiswa)
Nge ga(gazi lemvana)
Nge ga(gazi lemvana)
Nge ga(gazi lemvana ngiyosindiswa