Lyrics
Wangithand’ uJesu
Wangiphakamisa
Wangibek’ endaweni
Ephakeme
Yingakho ngicula
Ngihlabelela
Ngob’ uJesu wehla
Wangiphakamisa
Wangithand’ uJesu
Wangiphakamisa
Wangibek’ endaweni
Ephakeme
Yingakho ngicula
Ngihlabelela
Ngob’ uJesu wehla
Wangiphakamisa (Jesus)
Yingakho ngicula
Ngihlabelela
Ngob’ uJesu wehla
Wangiphakamisa
Yingakho ke ngicula
Ngihlabelela
Ngob’ uJesu wehla
Wangiphakamisa
Yingakho ngicula
Ngihlabelela
Ngob’ uJesu wehla
Wangiphakamisa
Jes’ wangifela
Ngiyakholwa
Wamafuka
Ukuze ngikhulule
Ngiyamuthanda, ngiyamuthanda
Ngiyamuthanda, wangifela
Ngiyamuthanda, ngiyamuthanda
Ngiyamuthanda ngoba wangifela
Ngiyamuthanda, ngiyamuthanda
Ngiyamuthanda, wangifela
Ngiyamuthanda, ngiyamuthanda
Ngiyamuthanda ngoba wangifela
Oh Baba, siyabonga
Siyabonga, siyabonga
Siyabonga, siyabonga
Oh, siyabonga ngothando lwakho
Oh Baba, siyabonga
Siyabonga, siyabonga
Siyabonga, siyabonga
Oh, siyabonga ngothando lwakho
Ngoba wanikela
Wanikela, wanikela
Wanikela, wanikela
Oh, wanikela ngeNdodana yakho
Ngoba wanikela
Wanikela, wanikela
Wanikela, wanikela
Oh, wanikela ngeNdodana yakho