Lyrics
The power is in the house already
What a privilege to bow before you
The guest that never leaves us (never leaves us)
Oh what a joy to host you
To host your presence
We prepared our hearts oh God
Ekaabo
Ekaabo
What a privilege to bow before you
Ekaabo
Ekaabo
Ekaabo
Ekaabo
Ekaabo
Alagbada ina alawotele ooh oooh orun
Nigbinikin awuwo ma she gbe
Olowo gbogboro ti yo omo re lofin
Pata pata Ola gborogodo iyin ala funfun gbo
Laye oluwa
Laye oluwa
Laye oluwa
Lawa yo ma yin o
We have come to bless your name sweetest Jesus
We have come to lift up your holy name
We have come to bless your name sweetest Jesus
We have come eh to bless your holy name
We are here
Oh yes We are here
Lord we are here
Talo dabii re
Ninu gbogbo ogbon aye
Ta la le fi o weeee
Olorun to po
Ta lo le ba o dogba
Kiki da ogo kiki da imole
O shorun bo ti wu o
Ninu ogo lo n gbe
Awon agba gba merin le logun
Iwo nikan ni won ki oo
Oba mi, Oluwa mi, olorun mi
Iwo to po nipa ati agbara
Eh fill us now
We have come to bless your name sweetest Jesus
We have come to lift up your holy name
We have come to bless your name sweetest Jesus
We have come to lift up your holy name
Awa nibi to ri pe o wa nibi, Ta ni eniyan ti iwo fi n be wo
Owo agbara to so ka le sibi, awa nibi to ri o wa nibi
Ipa n la to go ri ipa ooo, olopo ajobo
Oba ti n gun gale gale, gale gale o gun,
Olowo ori aye ni, kokoro aye ni, agada n godo aye
Ooh oooh ooh awa nibi oo
Tori o wa nibi
Oooh ooh oh awa ni bi oo
Tori o wa nibi eehh eehh awa nibi
What a privilege to bow before you
The guest that never leaves us
Oh what a joy to host you, to host your presence God
We prepared our hearts oh God
Ekaabo
Ekaabo
What a privilege to bow before you
Ekaabo
Ekaabo
Ekaabo.