Lyrics
Oh Bawo, ngiyacela
Uzugcin’impilo yam’
Ukhusel’ umoya wam’
USomandla Uzugcin’impilo yam’ (Uzugcin’impilo yam’)
Uphinde ukhusel’ umoya wam’ (Ukhusel’ umoya wam’)
Somandla Uzugcin’impilo yam’ (Uzugcin’impilo yam’)
Uphinde ukhusel’ umoya wam’ (Ukhusel’ umoya wam’)
Somandla Uzugcin’impilo yam’ (Uzugcin’impilo yam’)
Wen’uphinde ukhusel’ umoya wam’ (Ukhusel’ umoya wam’)
Ngoba, na ndohamba (Ngizohamba ndijonge)
Ngamaxesha onke (kuwe-e-e)
Oh Ngamaxesha (ngamaxesha onke)
Ngoba, na ndohamba (Ngizohamba ndijonge)
Ndijonge kuwe (kuwe-e-e)
Ngamaxesha wonke (ngama)
Ngamaxesha wonke (xesha onke)
Ngoba, na ndohamba (Ngizohamba ndijonge)
Ndijonge kuwe (kuwe-e-e)
Ngamaxesha wonke (ngama)
Yebo (xesha onke)
Tji lo lo lo lo (ti wowowo wowo wowo)
Tji lo lo lo lo (ti wowowo)
Eh he (wowo wowo)
Tji lo lo lo lo (ti wowowo)
Eh he ni (wowo wowo)
Tji lo lo lo lo (ti wowo)
Ti lo lo (wowo wowo)
Ngoba, na ndohamba (Ngizohamba ndijonge)
Ngamaxesha onke (kuwe-e-e, ngama)
Ngamaxesha onke (xesha onke)
Ngoba, na ngizohamba (Ngizohamba ndijonge)
Ngamaxesha onke (kuwe-e-e ngama)
Ngamaxesha onke (xesha)
Let me hear them sing (onke)
Somandla Uzugcin’impilo yam’ (Uzugcin’impilo yam’)
Uphinde ukhusel’ umoya wam’ yebo (Ukhusel’ umoya wam’)
Somandla Uzugcin’impilo yam’ (Uzugcin’impilo yam’)
Uphinde ukhusel’ umoya wam’ (Ukhusel’ umoya wam’)
Ngoba, na ndohamba (Ngizohamba ndijonge)
Ehe (kuwe-e -e)
(Ngama)
Ngamaxesha onke (xesha onke)
Ngoba, na ndohamba
(Ngizoha)
Ngizohamba kuwe (mba ndijonge)
Ngamaxesha onke (kuwe-e-e)
Yeboo
(Ngamaxesha onke)
Tji lo lo lo lo (ti wowowo wowo wowo)
Tji lo lo lo lo (ti wowowo)
Tji lo lo lo lo (ti wowowo)
Ngoba, na ndohamba
(Ngizoha)
Ngizohamba kuwe (mba ndijonge)
Ngamaxesha onke (kuwe-e-e)
Yeboo
(Ngamaxesha onke)
Ngoba, na ndohamba
(Ngizoha)
Ngizohamba kuwe (mba ndijonge)
Ngamaxesha onke (kuwe-e-e)
Yeboo
(Ngamaxesha onke)
Hallelujah