Lyrics
Hoseng ha o tsoha
Bosiu ha o robala (Bosiu tshepa thapelo)
Tshepa Thapelo
Leha o le tsietsing ( Le ha o tsamaya)
O tsamaya lefifing (Lefifing, tshepa thapelo)
Tshepa thapelo
Leha o thabile rapela
Leha ho le monate rapela
Kae kapa kae (kae, nane kapa neng)
Neng kapa neng (Tshepa thapelo)
Tshepa thapelo
Kae kapa kae (Neng kapa neng)
Neng kapa neng (Tshepa thapelo)
Tshepa thapelo
Thapelo ya Modimo (Tshepa thapelo)
Thapelo ya Morena (Amen amen amen) (Tshepa thapelo)
Thapelo ya Modimo (Tshepa thapelo)
Thapelo ya Modimo (Amen amen amen) (Tshepa thapelo)
Thapelo ya Morena (Tshepa thapelo)
Thapelo ya Modimo (Amen amen amen) (Tshepa thapelo)
Thapelo ya Morena (Tshepa thapelo)
Ameni ameni ameni (Amen amen amen) (Tshepa thapelo)
Ameni haleluya (Tshepa thapelo)
Ameni ameni ameni (Amen amen amen) (Tshepa thapelo)
Ameni haleluya (Tshepa thapelo)
Thapelo ya Modimo (Amen amen amen) (Tshepa thapelo)
Thapelo ya Morena (Tshepa thapelo)
Thapelo ya Modimo (Amen amen amen) (Tshepa thapelo)
Thapelo ya Morena (Tshepa thapelo)