Lyrics
Shosholoza
Shosholoza
Ai shosholoza (Wen’uyabaleka)
Shosholoza (Wen’uyabaleka)
Ai shosholoza (Wen’uyabaleka)
Shosholoza (Wen’uyabaleka)
Ai shosholoza (Wen’uyabaleka)
Shosholoza (Wen’uyabaleka)
Shosholoza (Shosholoza) Uyeyeeee
Kulezontaba
Stimela siphum’eSouth Africa
Shosholoza (Shosholoza) Uyeyeeee
Kulezontaba
Stimela siphum’eSouth Africa
Wen’uyabaleka (Wen’uyabaleka) Uyeyeeee
Kulezontaba
Stimela siphum’eSouth Africa
Wen’uyabaleka (Wen’uyabaleka) Uyeyeeee
Kulezontaba
Stimela siphum’eSouth Africa
Shosholoza ma
Kulezontaba
Shosholoza mama
Ai shosholoza (Wen’uyabaleka) kulezontaba
Shosholoza (Wen’uyabaleka) Aw shosholoza mama
Ai shosholoza (Wen’uyabaleka) Uyeye kulezontaba mama
Shosholoza (Wen’uyabaleka) Aw shosholoza mama
Ai shosholoza (Wen’uyabaleka) Uyeye kulezontaba mama
Shosholoza (Wen’uyabaleka)
Shosholoza (Shosholoza) Uyeyeee
Kulezontaba
Stimela siphum’eSouth Africa
Shosholoza (Shosholoza)
Kulezontaba
Stimela siphum’eSouth Africa
Shosholoza (Shosholoza) Uyeyeee
(Shosholoza)Qham thushu stimela samalahle (kulezontaba)
Yashosholoz’inqola emasondosondo (Stimela siphum’eSouth Africa)
Ibuy’eMzans’Africa
Igudl’izintaba (Shosholoza ma, shosholoza)
Igudl’amawa
Ipheth’abamhlophe nabamnyama (kulezontaba)
Iyapheka iyathulula
Uyadela wen’osulapho (Stimela siphum’eSouth Africa)
LIlizela mlilizeli (Shosholoza ma, shosholoza)
LIlizela ngane yeAfrica
Yashosholoz’inqola emasondosondo (kulezontaba)
Yashosholoz’inqola yeAfrica
Sashosholoz’inqola stimela samalahle (Stimela siphum’eSouth Africa)
Shosholoza baba Shosholoza (shosholoza)
Kulezontaba
Stimela siphum’eSouth Africa
Shosholoza (Shosholoza) Uyeyeee
Kulezontaba
Stimela siphum’eSouth Africa