Lyrics
Ngilawule, ngilawule
Ngilawule, Nkosi yam’
Ngilawule
Ngilawule, Nkosi yam’
Ngiqondise, ngiqondise
Ngiqondise, Nkosi yam’
Ngiqondise
Ngiqondise, Nkosi yam’
Ngilawule, ngilawule
Ngilawule, Nkosi yam’
Ngilawule
Ngilawule, Nkosi yam’
Ngiqondise (Ngiqondise)
Ngiqondise (Ngiqondise)
Okwami ng’yahluleka (Ngiqondise, Nkosi yam’)
Ngiqondise (Ngiqondise)
(Ngiqondise, Nkosi yam’)
Make me righteous, make me righteous
Make me righteous before You
Make me righteous
Make me righteous before You
Make me righteous (Make me righteous)
Transform me inwardly (Make me righteous)
By the renewal of my mind (Make me righteous before You)
Make me righteous (Make me righteous)
I bow before Your throne (Make me righteous before You)
Reign down, Lord (Reign down, Lord)
Come, Lord, in Your power (Reign down, Lord)
Manifest Your power (Reign down, Lord, in this place)
Reign down, Lord Jesus (Reign down, Lord)
Thy kingdom come (Reign down, Lord, in this place)
Let it reign, Lord (Let it reign, Lord)
Let the healing waters flow (Let it reign, Lord)
Saturate our hearts Jehovah (Let it reign, Lord, in this place)
We welcome You in this place (Let it reign, Lord)
Reign down, Lord Jesus (Let it reign, Lord, in this place)
We sing Hallelujah (Hallelujah)
S’yakudumisa thixo wamakhosi (Hallelujah)
Sith’ akekh’ onjengawe (Hallelujah, in this place)
Hallelujah (Hallelujah)
S’yaku phakamisa (Hallelujah, in this place)
We sing Hallelujah (Hallelujah)
We worship You tonight, Lord (Hallelujah, in this place)
We worship You, we worship You (Hallelujah)
We give you all the praise (Hallelujah, in this place)
We sing Hallelujah (Hallelujah)
Ubukumkani bakho mabufike (Hallelujah)
Intando yakho mayenziw’ emhlabeni (Hallelujah)
Busa kumkani (Hallelujah)
Lawula kumkani (Hallelujah)
Makwenzek’ intando yakho (Hallelujah)
S’yaku phakamisa (Hallelujah)
Hallelujah, Hallelujah, oh, Hallelujah
We worship You, Jehovah
We lift you up, Lord
We lift you up, Lord
We say reign in this place
Reign in this place
Busa kulendawo, busa kulendawo
Busa kulendawo, busa kulendawo
Busa kulendawo, busa kulendawo
Busa kulendawo, busa kulendawo
Yiba ngumphilisi kulendawo
Yiba ngumphilisi kulendawo
Philisa, philisa
Hallelujah (Hallelujah)
We worship, Lord (Hallelujah)
You are the soon coming King (Hallelujah)
You are the soon coming King (Hallelujah)
Oh, Hallelujah
Oh, Hallelujah