Lyrics
Ngiyabonga wena Jesu
Uma ungibiza bengilahlekile
Manje ngitholakele
Eh ngiyavuma ngisebenzisa nkosi yam
Ngigeze ungigezisise
Ngibe muhle nami
Bengiyintandane ( bendiyintandane)
Nginge ( ngingenakhaya)
Ngihamba (ngihamba ngililelabantu)
Noma kukuphila
Suka kimi suka kimi sathana
Ngino ( nginoJesu wam )
Uya ( uyangiphilisa)
Ngizwa ngimusulwa
Baba ngiyabonga( yebo ngiyavuma)
Sebenzisa ( sebenzisa nkosi yam)
Ngigeza baba ( ngeze ungigezisise)
Ngibe muhle nami
Baba ngiyabonga( yebo ngiyavuma)
Sebenzisa ( sebenzisa nkosi yam)
Ngigeza baba ( ngeze ungigezisise)
Ngibe muhle nami
Baba ngiyabonga( yebo ngiyavuma)
Sebenzisa ( sebenzisa nkosi yam)
Ngigeza baba ( ngeze ungigezisise)
Ngibe muhle nami
Baba ngiyabonga( yebo ngiyavuma)
Sebenzisa ( sebenzisa nkosi yam)
Ngigeza baba ( ngeze ungigezisise)
Ngibe muhle nami
Ngibe muhle nami
Ngibe muhle nami
Ngibe muhle nami
Ngibe muhle nami
Ngibe muhle nami
Ngibe muhle nami