Lyrics
Noma ngihamba, ngihamba
Es’godini so’kufa
Angiyekwesaba
UJes’uyinqaba yami
Noma ngihamba, ngihamba
Es’godini so’kufa
Angiyekwesaba
UJes’uyinqaba yami
Noma ngihamba, ngihamba
Es’godini so’kufa
Angiyekwesaba
UJes’uyinqaba yami
Noma ngihamba, ngihamba
Es’godini so’kufa
Angiyekwesaba
UJes’uyinqaba yami
Ungumpheme wokuphephela
Ungumpheme wokuphephela
Jesu dwala lami
Lona laphakhade mina
Mangicashe njalo kuwena
Jesu dwala lami
Lona laphakhade mina
Mangicashe njalo kuwena
Jesu dwala lami
Lona laphakhade mina
Mangicashe njalo kuwena
Ungumpheme wokuphephela
Ungumpheme wokuphephela
Ungumpheme wokuphephela
Ungumpheme wokuphephela
Ungumpheme wokuphephela
Mthunzi wami
Ungumthunzi wokuphumula
Mthunzi wami
Ungumthunzi wokuphumula
Mthunzi wami
Ungumthunzi wokuphumula
Mthunzi wami
Ungumthunzi wokuphumula
Ungumpheme wokuphephela
Ungumpheme wokuphephela
Ungumpheme wokuphephela
Ungumpheme wokuphephela
Ungumpheme wokuphephela