Lyrics
Ma apostolo ba kae kamona
Ma apostolo atumelang mo
Ma apostolo
(Emmanuele)
(Emmanuele)
(Emmanuele)
Ma apostolo (Emmanuele)
(Emmanuele)
(Emmanuele)
(Emmanuele)
(Emmanuele)
(Emmanuele)
(Emmanuele)
(Emmanuele)
(Emmanuele)
Le bitso la ngwana ke mang(Emmanuele)
Emmanuele (Emmanuele)
(Emmanuele)
(Emmanuele)
Lebitso la ngwana ke mang(Emmanuele)
(Emmanuele)
(Emmanuele)
Lebitso la ngwana ke mang(Emmanuele)
(Emmanuele)
(Emmanuele)
Emmanuele
Ba mmitsa ka mabitso(ba mmitsa ka mabitso)
Emmanuele(Emmanuele)
Ba mmitsa ka mabitso(ba mmitsa ka mabitso)
Emmanuele(Emmanuele)
Ba mmitsa ka mabitso bitso(ba mmitsa ka mabitso)
Emmanuele(Emmanuele)
Ka mabitso bitso(ba mmitsa ka mabitso)
(Emmanuele)
Ka mabitso bitso(ba mmitsa ka mabitso)
(Emmanuele)
Mmabaledi wa dichabachaba
O neeile morwa wa gago
A shwela sefapanong
Emmanuele
Mmabaledi wa dichabachaba
O neeile morwa wa gago
A shwela sefapanong
Emmanuele
Emmanuele(Emmanuele)
(Emmanuele)
Yebo(Emmanuele)
Lebitso la ngwana ke mang(Emmanuele)
(Emmanuele)
(Emmanuele)
Lebitso la ngwana ke mang(Emmanuele)
Emmanuele(Emmanuele)
Emmanuele(Emmanuele)
Eee(Emmanuele)
Eee(Emmanuele)
Emmanuele(Emmanuele)
Ba mmitsa ka mabitso(ba mmitsa ka mabitso)
Emmanuele(Emmanuele)
Ba mmitsa ka mabitso(ba mmitsa ka mabitso)
Emmanuele(Emmanuele)
Ba mmitsa ka mabitso(ba mmitsa ka mabitso)
Emmanuele(Emmanuele)
Emmanuele(ba mmitsa ka mabitso)
Emmanuele(Emmanuele)
Ba mmitsa ka mabitso(ba mmitsa ka mabitso)
Emmanuele(Emmanuele)
Emmanuele(ba mmitsa ka mabitso)
Emmanuele(Emmanuele)
Ba mmitsa ka mabitso(ba mmitsa ka mabitso)
Emmanuele(Emmanuele)
Emmanuele(ba mmitsa ka mabitso)
Emmanuele(Emmanuele)