Lyrics
Gago retwe bitso
Lemakatjang
Lakonyana
Yamodimo
Ya dutseng setoong
Sa bogoshi
Ya busang ka toka le kamosa
Every nation sing
To the Holy one
Hallelujah
To the lamb that was slayed
Ya dutseng setolong
Sa bogoshi
Ya busang ka toka le kamosa
Every nation sing
To the Holy one
Hallelujah
To the lamb that was slayed
Ya dutseng setolong
Sa bogoshi
Ya busang ka toka le kamosa
Gago retwe bitso
Lemakatjang
Lakonyana
Yamodimo
Ya dutseng setoong
Sa bogoshi
Ya busang ka toka le kamosa
Honour to the king
Who reigns supreme
Hosanna
To the lamb that was slain
Ya dutseng setoong
Sa bogoshi
Ya busang ka toka le kamosa
Honour to the king
Who reigns supreme
Hosanna
To the lamb that was slain
Ya dutseng setoong
Sa bogoshi
Ya busang ka toka le kamosa
Gago retwe bitso
Lemakatjang
Lakonyana
Yamodimo
Ya dutseng setoong
Sa bogoshi
Ya busang ka toka le kamosa
Gago retwe bitso
Lemakatjang
Lakonyana
Yamodimo
Ya dutseng setoong
Sa bogoshi
Ya busang ka toka le kamosa
Ga go retwe
Ga go retwe
Mowatira
Ya tepenile
Ya dutseng setoong
Sa bogoshi
Ya busang ka toka le kamosa
Ga go retwe
Ga go retwe
Mowatira
Ya tepenile
Ya dutseng setoong
Sa bogoshi
Ya busang ka toka le kamosa
Ya busang ka toka le kamosa
Ya busang ka toka le kamosa
Ya busang ka toka le kamosa
Ya busang ka toka le kamosa