Lyrics
Ke tla sejara sefapano se
Mo mahetleng aka
Ke tla sejara sefapano se
Mo mahetleng aka
Ketla sejara, ke sejare
Mo mahetleng aka
Ketla sejara, ke sejare
Mo mahetleng aka
Mo mahetleng(Mo mahetleng aka, mo mahetleng aka)
Mo mahetleng aka(Mo mahetleng aka, mo mahetleng aka)
Mo mahetleng aka (Mo mahetleng aka, mo mahetleng aka)
Mo mahetleng ame (Mo mahetleng aka, mo mahetleng aka)
Ke tla sejara sefapano se
Mo mahe (Mo mahetleng aka)
Ke jarela sefapano se
Mo mahetleng (Mo mahetleng aka)
(Woza) Ketla sejara, ke sejare
(Mo mahetleng aka) Mo mahetleng aka
(Woza) Ketla sejara, ke sejare
Mo mahetleng aka
Mo mahetleng aka, mo mahetleng aka
(Mo mahetleng ame) Mo mahetleng aka, mo mahetleng aka
Mo mahetleng aka, mo mahetleng aka
Mo mahetleng aka, mo mahetleng aka
Akahlulwa lutho’ Jesu
Akahlulwa lutho
Akahlulwa lutho’ Jesu
Akahlulwa lutho
(UJesu Akahluleki)
Akahlulwa lutho’ Jesu
Akahlulwa lutho
Akahlulwa lutho’ Jesu
Akahlulwa lutho
(UJesu Akahluleki)
Akahlulwa lutho’ Jesu
Akahlulwa lutho
Akahlulwa lutho’ Jesu
Akahlulwa lutho
Ngenze Bawo
Ngikusebenzele
Ngises’emhlabeni
(Ngenze Bawo)
Ngenze Bawo
Ngikusebenzele
Ngises’emhlabeni
Ngenze Bawo
Ngikusebenzele
Ngises’emhlabeni
Ithuba lokuthandaza sinalo
Sinalo
Sinalo
Ithuba lokuthandaza
Ithuba lokuthandaza sinalo
Sinalo
Sinalo
Ithuba lokuthandaza
Ithuba lokuthandaza sinalo
Sinalo
Sinalo
Ithuba lokuthandaza
Sinalo
Sinalo
Ithuba lokuthandaza
Sinalo
Sinalo
Ithuba lokuthandaza
Ithuba lokuthandaza sinalo
Sinalo
Sinalo
Ithuba lokuthandaza
Ithuba lokuthandaza
Sinalo
Sinalo
Ithuba lokuthandaza
Ithuba lokuthandaza sinalo
Sinalo
Sinalo
Ithuba lokuthandaza