Lyrics:

Jigide’m (Uphold me)
Onye nwe’m Jisos Jigide’m (My Lord Jesus uphold me)

Jigide’m
Onye nwe’m Jisos Jigide’m

Oso gi ka’m ga-gba (There’s a race that I must run)
Nmeri gi Ka’m je’me ruwa (By Your victory, I will overcome the world)
Nye’m ike oge nile (Give me strength everyday)
Ka’m ghari da (That I may not fall)

Jigide’m
Onye nwe’m Jisos Jigide’m
Jigide’m
Onye nwe’m Jisos Jigide’m

Oso gi ka’m ga-gba
Nmeri gi Ka’m je’me ruwa
Nye’m ike oge nile
Ka’m ghari da

Jigide’m
Onye nwe’m Jisos Jigide’m
Jigide’m
Onye nwe’m Jisos Jigide’m

Oso gi ka’m ga-gba
Nmeri gi Ka’m je’me ruwa
Nye’m ike oge nile
Ka’m ghari da

Jigide’m o (Uphold me)
Jigide’m o
Jigide’m o

Jigide’m o
Jigide’m o
Ka’m ghari da (That I may not fall)

Jigide’m o
Jigide’m o
Jigide’m o

Jigide’m o
Nye’m ike oge nile (Give me strength)
Nye’m ike oge nile
Ka’m ghari da

Jigide’m o
Jigide’m o
Jigide’m o

Jigide’m o
Jigide’m o
Ka’m ghari da (That I may not fall)

Jigide’m o
Jigide’m o
Jigide’m o

Jigide’m o
Nye’m ike oge nile (Give me strength)
Nye’m ike oge nile
Nye’m ike oge nile
Ka’m ghari da

Ka’m ghari da (That I may not fall)
Ka’m ghari da
Ka’m ghari da

Ka’m ghari da
Ka’m ghari da
Ka’m ghari da

[Outro]
Lord we need