Lyrics
Mímọ Mímọ oh Bàbá Mímọ Mímọ
Heaven and earth adore You Mímọ Mímọ
Mímọ Mímọ o Bàbá Mímọ Mímọ
I’ll sing Your praise forever Mímọ Mímọ
Mímọ Mímọ oh Bàbá Mímọ Mímọ
Heaven and earth adore You Mímọ Mímọ
Mímọ Mímọ o Bàbá Mímọ Mímọ
I’ll sing Your praise for ever Mímọ Mímọ
Nnsooo eee
Obini gwe nso hmmmm
(Eeehe) Aka na gworia nso
Oke nmawu eeeeh nso
Your name is Ekuweme
Your name is Ancient of Days
You are the God over the earth
Your name is Ekwueme
Your name is Ancient of Days
Nso nso Jehovah nso nso
Mímọ Mímọ oh Bàbá Mímọ Mímọ
Heaven and earth adore You Mímọ Mímọ’
(I would rather call him Mímọ’)
Mímọ Mímọ o Bàbá Mímọ Mímọ’
I’ll sing Your praise forever Mímọ Mímọ
Aka m di lelu
O na e gbum m gbu ee
But I don’t care
Nara ekele Aka na gbaji Igwe Nso
Chi neye ndu, Chi o ye obi oma oooh
Chi neye nwa, great and mighty God
Nani gi bu Chi, you alone are God ooh
Mímọ’ Mímọ Baba Mímọ
Your name is Ekwueme
Your name is Ancient of Days
You are the God over the earth
Your name is ekwueme
Your name is Ancient of Days
Nso nso Jevovah nso Nso
Mímọ’ Mímọ’ oh baba Mímọ’ Mímọ’
(Aláwọ’ fún fún Mímọ o) Heaven and earth adore You Mímọ’ Mímọ’ (eh eh)
(Oke ati ile juba Mímọ) Mímọ’ Mímọ’ oh baba Mímọ’ Mímọ’
I’ll sing your praise forever Mímọ’ Mímọ’
Baba Mímọ Mímọ’ (Òun sọ Mímọ) (Òun rin Mímọ)
Heaven and earth adore You Mímọ Mímọ (Òun rí Mímọ) (Ẹnì Mímọ)
(Ẹ’mí Mímọ Oh Oh oh oh) Mímọ’ Mímọ o Baba Mímọ Mímọ’
I’ll sing Your praise forever Mímọ Mímọ