Lyrics
Le ge go le boima, batho botlhe o ba tshepang ba tsamaile
Modimo o tla ba le wena
Le ge go le boima, batho botlhe o ba tshepang ba tsamaile
Modimo o tla ba le wena
Awo rona (Re ye ka lla)
Re lla re (Re lliswa ke mathata, ho tseba Jehova ka maphelo a rona)
Awo rona (Re ye ka lla)
Re lla re (Re lliswa ke mathata, ho tseba Jehova ka maphelo a rona)
Le ge go ka ba boima, gwa ba le mathata otlhe ho tseba Jehova ka maphelo a rona
Le ge go ka ba boima, gwa ba le mathata ngwaneso ho tseba Jehova ka maphelo a rona
Awo rona (Re ye ka lla)
Re lla yo (Re lliswa ke mathata, ho tseba Jehova ka maphelo a rona)
Rona re ge ka lla (Re ye ka lla)
Re lla yo (Re lliswa ke mathata, ho tseba Jehova ka maphelo a rona)
Rona le ge ka lla (Re ye ka lla)
Re lla yo (Re lliswa ke mathata, ho tseba Jehova ka maphelo a rona)
Rona le ge ka lla (Re ye ka lla)
Re lla iyo (Re lliswa ke mathata, ho tseba Jehova ka maphelo a rona)
Tlogelang dipelaelo Modimo o gona (Ikgomolele samma)
Ena o tseba tsotlhe ka maphelo a rona (Ikgomolele samma)
Gobane ke mogomotsi, Jehova ke mokgothatsi (Ikgomolele samma)
Ena o tseba tsotlhe ka maphelo a rona (Ikgomolele samma)
Awo rona (Re ye ka lla)
Re lla yo (Re lliswa ke mathata, ho tseba Jehova ka maphelo a rona)
Rona le ge ka lla (Re ye ka lla)
Re lla yo (Re lliswa ke mathata, ho tseba Jehova ka maphelo a rona)