Lyrics:

Basuka baye zweni Beshumayela izwi
Basuka baye zweni Beshumayela izwi
Basuka baye zweni Beshumayela izwi
Basuka baye zweni Beshumayela izwi
Ehh kusho enyukela Phezulu ezulwini

Ohh Basuka baye zweni Beshumayela izwi
Basuka baye zweni Beshumayela izwi
Ohh Basuka baye zweni Beshumayela izwi

Ohh basuka baye zweni Beshumayela izwi
Ehh kusho engukela Phezulu ezulwini
Ohh basuka baye zweni Beshumayela izwi
Laphalal’ igazi lakho Ulungile wena
Laphalal’ igazi lakho Ulungile wena

Ulungile wena Ulungile wena
Ulungile wena Ulungile wena
Ulungile wena Ulungile wena

Ulungile wena Ulungile wena

And they went forth into the world, and preached the word
And they went forth into the world, and preached the word
And they went forth into the world, and preached the word
And they went forth into the world, and preached the word
Ehh means ascending to Heaven

Ohh They went out into the world Preaching the word
And they went forth into the world, and preached the word
Ohh They went out into the world Preaching the word

Ohh they went to the land Preaching the word
Ehh means looking up at the sky
Ohh they went to the land Preaching the word
Shed your blood. You are all right
Shed your blood. You are all right

You are right You are right
You are right You are right
You are right You are right

You are right You are right