Lyrics
Ahhhhhhh.
Alayo ni wa, awa o ma yo
Jesu layo wa, e wa bawa yo
Alayo ni wa, awa o ma yo
Jesu layo wa, e wa bawa yo
Alayo ni wa tori alayo ninu Jesu
Alayo ni wa t’ori ko s’ekun mo, ko si ose
Alayo ni wa tori gbogbo iku ti teriba pata o
Jesu layo wa, ara e; wa bayo yo
Alayo ni wa, awa o ma yo
Jesu layo wa, e wa bawa yo
Alayo ni wa, awa o ma yo
Jesu layo wa, e wa bawa yo
He’s the reason for everything
In Him we live and move and have our being
He’s reason I’m smiling always
In Him we live, we move
Everything
Alayo ni wa, awa o ma yo
Jesu layo wa, e wa bawa yo
Alayo ni wa, awa o ma yo
Jesu layo wa, e wa bawa yo
Jesu layo gbogbo wa eh eh
(E wa bawa yo)
Jesu layo gbogbo wa o oh
(E wa bawa yo)
O dide ni isalu orun, O waye
O wa rawapada
O fun wa layo di po ekun
(E wa bawa yo)
O w’aye tori awa
Kawa le ni iye
O fori ru ade egun tori awa
(Ewa bawa yo)
Ahhh
Emi iye to fi sinu wa
Loje k’awa ma yo o
(E wa bawa yo)
Alayo alayo alayo lawa o e wa woran wa
(E wa bawa yo)
Iran alayo na mi wo
Won ki w’oran elekun se gbo e wa wa
(E wa bawa yo)
Alayo ni wa o
Jesu layo wa eh eh eh he
(E wa bawa yo)
Jesu Jesu Jesu Jesu layo gbogbo wa eh he
(E wa ba wa yo)
TY Jesu layo awa o oh oh
(E wa bawa yo)
Everybody Jesu layo wa o oh
(E wa bawa yo)
Gbogbo ibi ti a ba te la o gba fun wa nile ini
(E wa bawa yo)
Tori aje alayo lat’owuro titi d’ale ko sekun
(E wa b’awa yo)
Ko s’ekun, ko s’ekun
Won o le ke yeye l’ago t’awa
(E wa b’awa yo)
Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh
(E wa b’awa yo)