Video+Lyrics: Ndenzel Uncedo by Joyous Celebration

Video+Lyrics: Ndenzel Uncedo by Joyous Celebration

Lyrics
Hlala, ho hlala nami
Litshonil’ ilanga
Ubusuku bufikile Nkosi
Mandi, mandingasali
Ndingenay’ uMncedi
Ndenzel’, ndenzel’ uncedo ngokuhlala nam’
Hlala, ho hlala nami
Litshonil’ ilanga
Ubusuku bufikile Nkosi
Mandi, mandingasali
Ndingenay’ uMncedi
Ndenzel’, ndenzel’ uncedo ngokuhlala nam’
Hlala, ho hlala nami
Litshonil’ ilanga
Ubusuku bufikile Nkosi
Mandi, mandingasali
Ndingenay’ uMncedi
Ndenzel’, ndenzel’ uncedo ngokuhlala nam’
Ndenzel’, ndenzel’ uncedo ngokuhlala nam’
Ndenzel’, ndenzel’ uncedo ngokuhlala nam’
Buya, buyakhawleza obu bomi bami
Ndiya, ndiyashiywa zezomhlaba izinto
Mna ndibona iiguquleko, iiguquleko zodwa
Wen’ ongaguquki, ohlala nam’
Tyhini ndenzel’
Ndenzel’, ndenzel’ uncedo ngokuhlala nam’
Ndenzel’, ndenzel’ uncedo ngokuhlala nam’
Ndenzel’, ndenzel’ uncedo ngokuhlala nam’
Ndenzel’, ndenzel’ uncedo ngokuhlala nam’
Ndenzel’, ndenzel’ uncedo ngokuhlala nam’
Ndenzel’, ndenzel’ uncedo ngokuhlala nam’
Ndenzel’, ndenzel’ uncedo ngokuhlala nam’
Ndenzel’, ndenzel’ uncedo ngokuhlala nam’
Ndenzel’, ndinzel’ uncedo ngokuhlala nam’
Ndenzel’, ndinzel’ uncedo ngokuhlala nam’
Live at CityHill Church (joyous Celebration) by Hlengiwe’s Praise (HLE)

Live at CityHill Church (joyous Celebration) by Hlengiwe’s Praise (HLE)

Lyrics
Let me tell you something about God
When he promises to be with you
On top of being with you,
He stays with you and he keeps you and sustains you and he blesses you
And whatever it is that you ever got through
He fixed it before you go through it
So there is nothing…
The bible says he trains my hands for war
My hands can bend the bow of bronze
So let me tell you that whatever you went through
What you are about to go through
It’s ok, you can go through it, you can handle it,
You can endure, because he has trained your hands for war.
When you look down back on your life and you saw yourself in January
Did you know for sure that you’d be here today?
Did you know that you will be rejoicing with us today?
But you know what it’s grace, it’s mercy, it’s goodness.
God gave you goodness and mercy and they walk with you
Did you know that you got 12 legions of angels surrounding you
That means that everytime that you go through
There is another 10 000 there and 10 000…
There are so many angels surrounding…
There is nothing that you can go through without God knowing about it
And God giving you strength for it
I want you to look at your neighbor
Let’s take this time to just thank the Lord
I want you to look at your neighbor and tell them you made it to this day
This is another day that the Lord kept you
Hallelujah
Isn’t he faithful?
Now give yourself a hug and say I am a Victor
I have the victory right now
And then say
Bega phanzi k’anxane uthi ‘
Devil you failed
Once again you failed
Im here I’m alive and I’m living
Hallelujah
Hallelujah
For two seconds let’s just say
You are the most high
You are the most high God
Lord you are the most high
Oh you are the most high God
If you are just grateful say
He is the most high
Yes he is the most high God (you are the most high)
You are the most high (you are the most high God)
You are the faithful God (You are the most high)
Lord I thank you for living (You are the most high God)
You are Living in my life Lord you are(You are the most high God)
Lord I thank you for being my sustainer (You are the most high)
Oh Lord you help me to endure (You are the most high God)
Lord I thank you for being my keeper (You are the most high)
Oh Lord I know it can only be you Lord (You are the most high God)
And Lord I thank you for being my protector (You are the most high)
Oh Lord(You are the most high God)
You are the most High God (You are the most high)
I thank you Lord
I thank You Lord(You are the most high)
Lord you are ever great
I thank you oh Lord
How great you are Lord
How great you are
Halellujah
Halelluja to you Lord
I wa
You are
You are
You are
Hallelujah
Come on give your Lord, your master worship
He deserves it, he is worthy of it
Worship him
Video+Lyrics: Umoya kulendawo by Joyous Celebration

Video+Lyrics: Umoya kulendawo by Joyous Celebration

Lyrics
Ukungena kwami ngeke kufane nokuphuma kwami
Ngob’ umoya kaJehova ukule ndawo
Ukungena kwami ngeke kufane nokuphuma kwami (Hallelujah)
Ngob’ umoya kaJehova ukule ndawo (ukule ndawo)
Kunjani weh bangcwele laph’ omunye efakaza
(Omunye uyaqiniswa, kuvuswe nokholo lwakhe)
Kanti kunjani weh bangcwele laph’ omunye eshumayela
(Isoni siyabuyiswa, sithokoze nabangcwele)
Izilimi kuyabuyiswa,
Siyathola nemfihlakalo (Hay’ umoya)
Hay’ umoya kaJehova okule ndawo (okule ndawo)
Ukungena kwami ngeke kufane nokuphuma kwami
Ngob’ umoya kaJehova ukule ndawo
Ukule ndawo
Amadimoni ayabaleka, kuyaphiliswa nezinhlungu
Hay’ umoya kaJehova okule ndawo
Iinkinga ziyoshabalala, ubuhlungu bami buyosuswa
Ngob’ umoya kaJehova ukule ndawo
Ngob’ umoya kaJehova ukule ndawo
Ngob’ umoya kaJehova ukule ndawo
Ngob’ umoya kaJehova ukule ndawo
Ngob’ umoya kaJehova ukule ndawo
UMOYA KULENDAWO
Video+Lyrics: Uyalalelwa by joyous Celebration

Video+Lyrics: Uyalalelwa by joyous Celebration

Lyrics
Uyalalelwa uSomandla
Noma isimo singavumi
Uyalalelwa uSomandla
Noma isimo singavumi
Ukulalela kwesinye isikhathi
Kubiza ukuphila kwethu
Uyalalelwa uNkulunkulu
Uyalalelwa uSomandla
Noma isimo singavumi
Uyalalelwa uSomandla
Noma isimo singavumi
Uyalalelwa uSomandla
Noma isimo singavumi
Ukulalela kwesinye isikhathi
Kubiza ukuphila kwethu
Uyalalelwa uNkulunkulu
Ukulalela kwesinye isikhathi
Kubiza ukuphila kwethu
Uyalalelwa uNkulunkulu
Ukulalela kwesinye isikhathi
Kubiza ukuphila kwethu
Uyalalelwa uNkulunkulu
Uyalalelwa uSomandla
Noma isimo singavumi
Uyalalelwa uSomandla
Noma isimo singavumi
Ukulalela kwesinye isikhathi
Kubiza ukuphila kwethu
Uyalalelwa uNkulunkulu
Ukulalela kwesinye isikhathi
Kubiza ukuphila kwethu
Uyalalelwa uNkulunkulu
Uyalalelwa uNkulunkulu
Uyalalelwa uNkulunkulu
Uyalalelwa uNkulunkulu
Uyalalelwa uNkulunkulu