Lyrics
Uyalalelwa uSomandla
Noma isimo singavumi
Uyalalelwa uSomandla
Noma isimo singavumi
Ukulalela kwesinye isikhathi
Kubiza ukuphila kwethu
Uyalalelwa uNkulunkulu
Uyalalelwa uSomandla
Noma isimo singavumi
Uyalalelwa uSomandla
Noma isimo singavumi
Uyalalelwa uSomandla
Noma isimo singavumi
Ukulalela kwesinye isikhathi
Kubiza ukuphila kwethu
Uyalalelwa uNkulunkulu
Ukulalela kwesinye isikhathi
Kubiza ukuphila kwethu
Uyalalelwa uNkulunkulu
Ukulalela kwesinye isikhathi
Kubiza ukuphila kwethu
Uyalalelwa uNkulunkulu
Uyalalelwa uSomandla
Noma isimo singavumi
Uyalalelwa uSomandla
Noma isimo singavumi
Ukulalela kwesinye isikhathi
Kubiza ukuphila kwethu
Uyalalelwa uNkulunkulu
Ukulalela kwesinye isikhathi
Kubiza ukuphila kwethu
Uyalalelwa uNkulunkulu
Uyalalelwa uNkulunkulu
Uyalalelwa uNkulunkulu
Uyalalelwa uNkulunkulu
Uyalalelwa uNkulunkulu