Lyrics
Ke na le modisa ke tla be ke hlokang?
Ke ya ipitsang Jehova
Molimo o phelang, molimo o phelang
O nkisa botaleng, lijong tse mphelisang (Wuu wuu wuuu wuuu)
O nkalosa dinokaneng (Wuu wuu wuuu wuuu)
Metsing a nkholisang, metsing a nkholisang (Wuu wuu wuuu wuuu)
ohhh
Ke ya ipitsang Jehova (Ke ya ipitsang Jehova)
Ah modimo (Molimo o phelang) Ah modimo (Molimo o phelang) ohhh
O nkisa botaleng (O nkisa botaleng) Oh lijong (lijong tse mphelisang)
O nkalosa (O nkalosa dinokaneng)
Oh metsing (Metsing a nkholisang) Hawu metsing (Metsing a nkholisang)
Lira li ka ntlhoya (Lira li ka ntlhoya) Ke sa ja monono (Ke sa ja monono)
Oh mohope oa khaphatseha (Mohope oa khaphatseha )
Oh ke dutse (Ke dutse ka thabo) Hawu ke dutse (Ke dutse ka thabo) oohh
O sa tla mpaballa (O sa tla mpaballa) Le bophelong bona (Le bophelong bona)
Mme ke tla hlola kamehla (Mme ke tla hlola kamehla)
Oh ka tlung ya (Ka tlung ya Morena) Oh ka tlung (ka tlung ya Morena)
Thiwuwuwuwu (Huuu hhuuu hhhhuu) (Bam bamm baamm ba ba ba baam)
Thiwuwuwuwu (Huuu hhuuu hhhhuu) (Bam bamm baamm ba ba ba baam)
Ahh iyelele (Huuu hhuuu hhhhuu) (Bam bamm baamm ba ba ba baam)
Thiwuwuwuwu (Huuu hhuuu hhhhuu) (Bam bamm baamm ba ba ba baam)
Thiwuwuwuwu (Huuu hhuuu hhhhuu) (Bam bamm baamm ba ba ba baam)
Ahh iyelele (Huuu hhuuu hhhhuu) (Bam bamm baamm ba ba ba baam)
Ke na le modisa (Ke na le modisa) Ke tla be ke hlokang (Ke tla be ke hlokang)
Ke ya ipitsang Jehova (Ke ya ipitsang Jehova)
Ah modimo (Molimo o phelang) Ah modimo (Molimo o phelang)