Lyrics
Kuyang ‘thokozisa ukuk’khonza
Kuyang ‘thokozisa ukuk’khonza
Kuyang’jabulisa ukuk’thanda
Kuyang’jabulisa ukuk’thanda
Ngizo
Ngizok’khonza njalo
Ngobukhulu bakho
Nobungcwele bakho
Ngizok’khonza njalo
Phakama phakama
Ngizok’khonza njalo
Ngobukhulu bakho
Nobungcwele bakho
Ngizok’khonza njalo
Phakama phakama
Dwala lensindiso
Dwala elimiyo
Dwala laphakade
Busa njalo
Kuyang ‘thokozisa ukuk’khonza
Kuyang ‘thokozisa ukuk’khonza
Kuyang’jabulisa ukuk’thanda
Kuyang’jabulisa ukuk’thanda
Ngizo
Ngizok’khonza njalo
Ngobukhulu bakho
Nobungcwele bakho
Ngizok’khonza njalo
Phakama phakama
Ngizok’khonza njalo
Ngobukhulu bakho
Nobungcwele bakho
Ngizok’khonza njalo
Phakama phakama
Dwala lensindiso
Dwala elimiyo
Dwala laphakade
Busa njalo
Thath’ uqobo
Thath’ uqobo lwami
Ngilawulwe nguwe
Thath’ uqobo lwami
Ngilawulwe nguwe
Thath’ uqobo lwami
Ngilawulwe nguwe
Thath’ uqobo lwami
Ngilawulwe nguwe
(Ngibuswe nguwe) Thath’ uqobo Lwami
Ngilawulwe nguwe
(Ngiphathwe nguwe) Thath’ uqobo lwami
Ngilawulwe nguwe
(Ngilawulwe nguwe)Thath’ uqobo lwami
Ngilawulwe nguwe
(Ngibuswe nguwe njalo)Thath’ uqobo lwami
Ngilawulwe nguwe
Thath’ uqobo lwami
Ngilawulwe nguwe