Lyrics
Woza mmeli wami baba (Woza) woza (Woza mmeli wam’)
Woza mmeli wami baba (Woza) woza (Woza mmeli wam’)
Woza mmeli wami baba (Woza) woza (Woza mmeli wam’)
Woza mmeli wami baba (Woza) woza (Woza mmeli wam’)
Uyasind’umthwalo wami (Itshe) itshe (Itshe Nkosi yam)
Itshe Nkosi yami baba (Itshe) itshe (Itshe Nkosi yam)
Uyasind’umthwalo wami (Itshe) itshe (Itshe Nkosi yam)
Itshe Nkosi yami baba (Itshe) itshe (Itshe Nkosi yam)
Woza mmeli wami baba (Woza) woza (Woza mmeli wam’)
Woza mmeli wami baba (Woza) woza (Woza mmeli wam’)
Woza mmeli wami baba (Woza) woza (Woza mmeli wam’)
Woza mmeli wami baba (Woza) woza (Woza mmeli wam’)
Woza mmeli wami baba (Woza) woza (Woza mmeli wam’)
Woza mmeli wami baba (Woza) woza (Woza mmeli wam’)
Woza mmeli wami baba (Woza) woza (Woza mmeli wam’)
Woza mmeli wami baba (Woza) woza (Woza mmeli wam’)