Lyrics:

We Worship You
We Worship You
Oh God
We Worship You
Oh God
We Worship You

We Worship You
We Worship You
Oh God
We Worship You
Oh God
We Worship You

We Worship You
We Worship You
Oh God
We Worship You
Oh God
We Worship You

(Lift your voice, lift your hands and say)
We Worship You
We Worship You
Oh God
We Worship You
Oh God
We Worship You
(Something lift your hands and say)
Hallelujah
Hallelujah
Oh God
Hallelujah
Oh God
Hallelujah
(We join the elders to sing)
Hallelujah
Hallelujah
Oh God
Hallelujah
Oh God
Hallelujah
(That’s all I have to say)
Hallelujah
(To You, oh God)
Hallelujah
Oh God
Hallelujah
Oh God
Hallelujah
(My soul sings Hallelujah, that’s all I have to say)
Hallelujah
Oh God
Hallelujah
Oh God
Hallelujah
Hallelujah
Oh God
Hallelujah
Oh God
Hallelujah