Lyrics
Ngcwele Ngcwele Ngcwele
UyiNgcwele Nkosi YeZulu
Ngcwele Ngcwele Ngcwele
Ungefaniswe Nalutho emhlabeni
Ngcwele Ngcwele Ngcwele
UyiNgcwele Nkosi YeZulu
Ngcwele Ngcwele Ngcwele
Ungefaniswe Naluthi emhlabeni
Ngcwele Ngcwele Ngcwele
UyiNgcwele Nkosi YeZulu
Sithi Ngcwele Ngcwele Ngcwele
Ungefaniswe Nalutho emhlabeni
Sithi Ngcwele Ngcwele Ngcwele
Uyingcwele Nkosi YeZulu
Sithi Ngcwele Ngcwele Ngcwele
Ungefaniswe Nalutho emhlabeni
Emagameni Wonke esiwaziyo
ELakho Lingefaniswe
Emagameni Wonke esiwaziyo
ELakho Lingefaniswe Nalutho
Ngcwele Ngcwele Ngcwele
Ungefaniswe Naluthi emhlabeni
Emagameni Wonke esiwaziyo
Elakho Lingefaniswe
Emagameni Wonke esiwaziyo
Elakho Lingefaniswe Nalutho
Ngcwele Ngcwele Ngcwele
Ungefaniswe Nalutho emhlabeni
Ungefaniswe Nalutho emhlabeni