Lyrics
Dadada dadada dada
Salenananadodo sanakuboo
All I have You gave it all to me
Where I am it’s all by Your grace
Where I’m going It’s all because of You
Onye inye akam oh
I’ve come to worship You
Onye inye akam oh uh uh uh Onye inye akam oh
Onye inye akam oh
I’ve come to worship You
Onye inye akam oh ah ah-ah-ah ah Onye inye akam oh
The one You helped
Has come to worship You
Iyee iyee iyee
Iyee ee nananokoh sayaaleedadade
Nanana nanana nanadaade
Andinwam oh
I’ve come to worship You
Lord I am here because You choose to help me
Lord I made it because You’re on my side uh uh uh uhuu
By Your mercy I am who I am Daddy
Onye inye akam oh
I’ve come to worship You
When men wrote me off You made a way for me
I’m still standing because You never leave me
Lord I’m nothing without You my Helper oo
Andiwammo
I’ve come to worship You
Mmoukam mo mmoukam mo mmoukam mo oo
Mmoukam mo janna muo janna mmadu Chukwuomma
Imou kammo imou kammo ogene oriokada Chukwu omma Jesus
Okechia ikuku omanuoya Chukwu Baba
Ejimme kelebia ejimme otuto wei bia
Okechia imuokeji keoleriukachia
Okwa okuro Eze odiho enyeginnayeso nyinne mme meruwezem
Ika kika okwaghi ja lolomu nweturum ngowara ezem
Ozuwa lola eh ozuwa lola eh Ebube dike muokammuo Chukwuoma
Ojennamuo ojennammadu onyekekwaghiri nkemme
Dikennala ebiebiyeliqwe ejetobiyesike mmuo kammuo
Eze ndi eze ike kike-e-e-e-e-e
Onyin’akammezem eh ebume ekele we bianumo oo Jesus
Odinakamme oninnakamme odinnakamme obiamoo
Obiamo ooo omewo kamurio oo
Elowumannyanu kumandida sio lee be kinakamu gesibia
Ibiawonumo oo wesimmenyemmaka
Onye inye akam oh Onye inye akam oh
Onye inye akam oh Onye inye akam oh
Yes we worship Onye inye akam oh
Yes ha yeah I’ve come to worship You
O-o-onye inye akam oh Onye inye akam oh
Onye inye akam oh Onye inye akam oh
The one You’ve helped the one You’ve helped yes ha come have come to worship You
Yeahhh Andiwammo Adiwammo
Asiagusung Uwem o Adiwammo
Okop akammi o Andiwamm oo
I’ve come to worship You I’ve come to worship You
Edidem mme edidem oo Adiwammo ooh
Obong Ima mi o oh oh oh Andiwammo oo
The one You’ve helped the one You’ve helped yes yeah yeah have come to worship You yess
My Helper
My Helper oo yes You are my Helper my Helper oo
My Help in times of need my Helper
You never fail You never fail I’ve come to worship You
My Help my Helper oo
Yes You are yes You are my Helper
The one You helped the one You helped yes ooh have come to worship You
My Helper Daddy You are my Helper
You are my Strong Tower
My Way Maker
Shanniyahanana the Author of my faith
You’re the Giver of my life
The one You helped has come to worship You