Lyrics:

Kusukela Ekuqaleni wangazi
(You knew me from the beginning of time)

Mihle, mihle, Mihle, Mihle (They are good)
Imicabango yakho ngami (Your thoughts towards me)

Yokungi phumulelisa (You prosper me)
Yokung’ uhlahlamisa (You elevate me)
Imicabango yakho ngami (Your thoughts towards me)

Yokungiphumulelisa (To prosper me)
Yokunguhlahlamisa (You elevate me)
Imicabango yakho ngami (Your thoughts towards me)

Ng’yaphumelela, ng’yaphumelela (I prosper)
Imicabango yakho ngami (Because of Your thoughts towards me)