Lyrics
Modimo re boka wena (Modimo re boka wena)
Modimo re boka wena (Modimo re boka wena)
Ho ba tsohle tsohle (Tsohle di yentswe ke wena)
Modimo re boka wena (Modimo) (Mo phuthehong) (Re boka wena)
Aw thimomo thimo thime (mmh) Rea o leboha modimo, tau ya leloko la Juta
Aw thimomo thimo thime (mmh) Ha ho na ya tshwanang le wena ka boholo
Haleluya ntate, o lehlomela la ntlo ya tafita (thimomo thimomo thimomo)
Jehovan Jirah my provider (mmmhh) (Re boka wena)
Ho ba tsohle tsohle (Tsohle di yentswe ke wena)
Modimo re boka wena (Modimo) (Mo phuthehong) (Re boka wena)
Ho ba tsohle tsohle (Tsohle) DItaba di yentswe ke wena
(Di yentswe ke) Maoatle a yentswe ke wena
(Wena) O naledi ya meso, rea o leboha modimo (Modimo)
(Modimo) (Mo phuthehong) (Re boka wena)