Lyrics:

When am all alone
When I had no one,
When all friends around me
Parted ways ,
I fixed my eyes on you
My Lord and King
I fixed my eyes on you
My saving God…yeah yeah

You’ve been my everything,
You’ve been all I need
You’ve been ,my El-shadai
I will follow you
Jesus I will follow you
I will run with you
Till I see you face to face
I will follow you
Jesus I will follow you
Jen ma ba e lo ooo
Jen ma te le e loooo

Chorus:
Jesus ,Jesus you’re my strength/4x
Call:
Jesus
Response:
Jesu Jesu Agbara Mi
Jesu Jesu Okun Mi
Jesu Jesu imole mi
Jesu Jesu Igbala Mi …eeeyeeeeeeee

Instrumental:
You are , you are, you’re my strength
Jesus Jesus you’re my strength O God you are ?

Chorus:

Lowolowo Iran lowo ,wase ran lowo fun mi
Lowolowo Iran lowo, wase ran lowo fun wa
Maje k’aye bere, ni bo l’olorun t’awa wa ooo
Lana ni bi ti ko s’ona, Lana olorun n wa….

Jesu Jesu imole mi
Jesu Jesu Igbala Mi

Lead vocal : Jesu Jesu Iwosan mi……..end.

Gbemileke Lyrics

Yeah yeah ,
You know what the Lord
Has done is great….
Common give Him a shout

Oh oh oh uh oh oh

Verse 1.
When I think of all the things
You’ve done for me ,
I say thank you,thank you

When I think of all the love
You shown to me
I say thank you ,thank you eehi

You are the reason for this song
I say thank you ,thank you yaa

You’re the new life in me Jesus
I say thank you, thank you
Yea yea

Chorus:
O’sohun t’enikan o lese,
Ogbemileke
O’sohun t’enikan o lese,
O damilare
O’sohun t’enikan o lese,
O f’olukemi
O’sohun t’enikan o lese
Ofamisoke oh oh oh oh

Verse 2.

When I think of all your mercies
I say thank you,thank you

When I think of your grace GOD
I say thank you, thank you

Your love unconditional
Thank you ,thank you

Ggbogbo ona t’odi
Won ti Fe,won ga raaaaa (chorus)

Bridge:

My victory song even in the valley
You are a friend in need Jesus
A friend indeed

Oba alaanu ni o, of’anuwamiri
O ro t’ese mi, otun gbo adura mi… Yes sir

You know ,you know what the Lord can do
You know ,you’ve seen what the Lord has done

I ma tewo ko,
I ma tewo ko olodumare, oya e ba..

Are you ready, say

You know ,you know what the Lord has done
Ohhh Yes sir,
O’sohun t’enikan O lese
Odami lohun o
O’sohun t’enikan o lese haaa
Ona mi Fe o gara… (Chorus)

Till fade:
Moti dolola, mo ti dolomo, mo ti dalayo
Mo ti dalaya, Mo ti dolowo…/2x