Lyrics
Rox Nation
Alaga Rox Nation
Iyo, yo, yo
Tim Godfrey
Iyo, yo, yo
Iyo, yo, yo
For many times You dey bless me
For many doors, You keep opening
When I’m sick
You are my healer
When I’m down
You are my lifter
Even when I call
You dey answer
Nara ekele’ mjiri bia
Iga sim’ ekele ya
Iga sim’ ekele ya
Iga sim’ ekele ya
Obu gi gemerem Ihe onemere muo
Iga sim’ ekele ya
Iga sim’ ekele ya
Iga sim’ ekele ya
Obu gi gemerem Ihe onemere muo
Iyo, yo, yo
Iyo, yo, yo
Iyo, yo, yo
Nara ekele’ mjiri bia
Iyo, yo, yo
Iyo, yo, yo
Iyo, yo, yo
Nara ekele’ mjiri bia
Okwa’imana onye Chukwu Goziri
Ogiwo ya
(Who God bless is Blessed)
Onye Chukwu tinyere nelu
Onye ga’ edokwa gi nala
(Who God lifts up, No one can bring down)
(Egwu diya, egwu, egwu diya)
My God talk and do
Jehovah over do
If no be for You
Tell me, wetin I for do
My God talk and do
Jehovah over do
If no be for You
Tell me, wetin I for do
You’ve done so much for me
I cannot tell it all
You dey always stand by me
You no dey let me fall oh
You’ve done so much for me
I cannot tell it all
You dey always stand by me
You no dey let me fall oh
Iga sim’ ekele ya
Iga sim’ ekele ya
Iga sim’ ekele ya
Obu gi gemerem Ihe onemere muo
Iga sim’ ekele ya
Iga sim’ ekele ya
Iga sim’ ekele ya
Obu gi gemerem Ihe onemere muo
Iyo, yo, yo
Iyo, yo, yo
Iyo, yo, yo
Nara ekele’ mjiri bia
Iyo, yo, yo
Iyo, yo, yo
Iyo, yo, yo
Nara ekele’ mjiri bia
Okwa’imana onye Chukwu Goziri
Ogiwo ya
(Who God bless is Blessed)
Onye Chukwu tinyere nelu
Onye ga’ edokwa gi nala
(Who God lifts up, No one can bring down)
(Egwu diya, egwu, egwu diya)
Iyo, yo, yo
Iyo, yo, yo
Iyo, yo, yo
Nara ekele’ mjiri bia
Iyo, yo, yo
Iyo, yo, yo
Iyo, yo, yo
Nara ekele’ mjiri bia
Tim Godfrey