Lyrics
Oh, Somandla uzuyigcin’impilo yami
Oh, Somandla uzuyigcin’impilo yami
(Hallelujah)
(Wadlala Cleo)
Oh, Somandla uzuyigcin’impilo yami (Uzugcin’impilo yam)
Uphinde ukhusel’umoya wami
Ukhusele umoya wami (Ukhusel’umoya wami)
Somandla Uzugcin’impilo yami (Uzugcin’impilo yam’)
Uphinde ukhusel’ umoya wam’ (Ukhusel’ umoya wam’)
AI, ng’cela nime ngenyawo manje
Kuyonakala ke manje
Shay’isbambatho sakho
Sondela ungasabi
Kuyonakala ke manje
Kuyonakala ke manje
Sondela ungasabi
(Hallelujah)
Oh, Somandla uzuyigcin’impilo yami (Uzugcin’impilo yam’)
Uphinde Ukhusel’umoya wami (ukhusel’umoya wam)
Ngoba mna ndohamba
Ndijonge kuwe, ngamaxesha onke (Ngizohamba ndijonge kuwe
Oh, ngamaxesha (Ngamaxesha onke)
Ngoba mna ndohamba, ndijonge kuwe(Ngizohamba ndijonge kuwe
Ngamaxesha onke, Ngamaxesha onke (Ngamaxesha onke)